Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord

2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC wil nieuw Roze Akkoord

18 november 2014 -

Het is tijd voor een nieuw Roze Akkoord over de rechten van lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders (LHBT’s) in Nederland. Dat betogen Tanja Ineke (voorzitter COC Nederland) en Philip Tijsma (voorzitter COC’s Landelijke Werkgroep Politiek) dinsdag in NRC Next. Het kabinet Rutte II presenteert deze maand de tussenbalans van haar Emancipatiebeleid.

Ineke en Tijsma schrijven in NRC Next dat de beloften uit het zogenaamde Roze Stembusakkoord van 2012 bijna zijn ingelost, maar dat er nog veel moet gebeuren op het gebied van LHBT-rechten in Nederland. Ze willen dat Kamer en Kabinet een nieuw akkoord met het COC sluiten, met daarin opnieuw vijf beloften over LHBT-wetgeving.

Het gaat om de volgende punten: 1) Een expliciet verbod op LHBT-discriminatie in de Grondwet; 2) een verbod op transgenderdiscriminatie in de Algemene wet gelijke behandeling; 3) een hoger wettelijke strafmaximum voor geweld met een discriminerende achtergrond; 4) een einde aan geslachtsregistratie in officiële documenten en 5) een goede regeling voor meerouderschap.

NRC Next - 18 november 2014 klein

De voorstellen worden toegelicht in het artikel in NRC Next.

Ineke en Tijsma bepleiten ook dat het kabinet kwetsbare groepen binnen de LHBT-gemeenschap een extra steuntje in de rug geeft. Want hoewel de meeste Nederlanders zeggen dat ze homoseksualiteit accepteren, hebben vooral jongeren, transgenders en biculturele LHBT’s het nog altijd bijzonder zwaar. Zo is ‘homo’ op school het meest gebruikte scheldwoord en vindt driekwart van de Turks- en Marokkaans-Nederlandse ouders het een probleem als hun kind thuiskomt met een partner van hetzelfde geslacht. Transgenders krijgen van werkgevers te horen dat ze ‘niet representatief’ zijn en eindigen vaak in de bijstand.

Vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 deden negen politieke partijen vijf beloften aan het COC in het Roze Stembusakkoord. Die beloften zijn inmiddels bijna allemaal verzilverd. Zo kwam er verplichte voorlichting op school, een einde aan het fenomeen weigerambtenaar en een wet waarmee lesbische moeders eenvoudig juridisch ouder kunnen worden. Dankzij de transgenderwet hoeven transgenders geen operaties meer te ondergaan om hun officiële geslachtsregistratie te kunnen wijzigen. En tot slot beslist de Eerste Kamer binnenkort of er een einde komt aan de enkele-feitconstructie, waarmee religieuze scholen openlijk homoseksuele leerlingen en docenten kunnen wegsturen.

[Bron/Foto: COC NL]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , ,