Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC wil nog dit jaar verbod op ‘LHBTI-genezing’

29 mei 2021 -

COC Nederland wil dat er nog dit jaar een wettelijk verbod komt op zogenaamde ‘LHBTI-genezing’. De belangenorganisatie reageert daarmee op een brief over het onderwerp die minister De Jonge (VWS) op vrijdag 28 mei naar de Tweede Kamer stuurde.

TEKEN DE PETITIE

Het COC steunt de petitie van Jacques Zonne, die het kabinet oproept om ‘LHBTI-genezing’ alsnog snel te verbieden. Jacques was zelf slachtoffer van dergelijke ‘therapie’. Als jongeman werd hij 2 jaar lang opgesloten om te ‘genezen’ van zijn homoseksualiteit. Met Jacques roepen wij de regering op om niet langer te treuzelen en LHBTI-genezing nog dit jaar te verbieden. Teken HIER de petitie; het verhaal van Jacques zie je hier.

Het kabinet schrijft aan de Kamer ‘LHBTI-genezing’ tegen te willen gaan met een gedragscode voor religieuze organisaties. Men wil steunpunten voor slachtoffers oprichten. Of er ook een wettelijk verbod moet komen wil men echter nader onderzoeken met een ‘brede verkenning’.

Het COC pleit met religieuze LHBTI-organisaties als LKP en Maruf al jaren voor een wettelijk verbod. Ook de Tweede Kamer heeft daar bij herhaling om gevraagd. Tien politieke partijen beloofden in maart in COC’s Regenboogakkoord om dat snel te regelen.

Diverse partijen, waaronder de SP, Volt, BIJ1 en PvdA hebben inmiddels Kamervragen over het kabinetsbesluit gesteld.

Lang genoeg gewacht
‘We hebben lang genoeg gewacht,’ reageert COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘Dat wettelijk verbod moet er nu gewoon komen.’

‘Ik wil dat de regering een glasheldere norm stelt dat dit soort kwakzalverij niet langer getolereerd wordt. Dat je LHBTI-zijn kan ‘genezen’ is een fabeltje, je bent goed zoals je bent.’

Dino Suhonić, van het platform voor queer moslims Maruf: ‘LHBT-genezingspraktijken’ zijn schadelijk voor de mentale en fysieke gezondheid van de mensen die het ondergaan. Of het nou wordt aangeduid als ‘religieuze rituelen’, ‘spirituele coaching’ of op welke manier dan ook, het is misbruik en dat mogen we niet accepteren.’

In buitenland al verboden
Het kabinet stuurt bij de brief ook een onderzoeksrapport naar de Kamer. Dat was oorspronkelijk toegezegd voor eind juni 2020. Uit het rapport blijkt dat landen als Malta, Oostenrijk en delen van de VS en Australië al een wettelijk verbod op ‘LHBTI-genezing’ hebben. Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Canada werken aan zo’n verbod.

Zeker vijftien aanbieders
Het eerste deel van het rapport van Bureau Beke en Ateno verscheen begin juni 2020. Daaruit bleek dat er in Nederland zeker vijftien aanbieders zijn van ‘LHBTI-genezing’. Die moeten vooral gezocht worden in de hoek van de pinkster-, baptisten- en evangelische gemeenten.

De onderzoekers vonden 68 LHBT-personen die, vaak langer dan een jaar, te maken kregen met ‘genezingstherapieën’. Ze vermoeden dat het hierbij gaat om het topje van de ijsberg. Volgens buitenlands onderzoek krijgt 3 tot 5 procent van de LHBTI-gemeenschap er mee te maken.

Depressie en suïcidale gedachten
De onderzoekers vonden niet één persoon die positief terugkijkt op de pogingen om hun identiteit te veranderen. Wel ondervonden deze mensen ‘steeds meer problemen op allerlei gebied, omdat ze zichzelf feitelijk verloochenen’. Bijna allemaal kregen ze te maken met klachten als depressie, suïcidale gedachten, eetproblemen, seksuele problemen en eenzaamheidsgevoelens. Het onderzoek kwam tot stand op verzoek van D66-Kamerlid Vera Bergkamp.

[Bron: COC NL – Foto: SPLC]

Categorie:
homepage, Politiek
Tags: