Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC wil van Bussemaker startschot voor marathon naar acceptatie

22 april 2013 -

COC Nederland vraagt minister Bussemaker (Emancipatie, OCW) om een hernieuwd startschot te geven voor ‘de marathon naar sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s).’ Dat schrijft COC-voorzitter Tanja Ineke vandaag in een brief aan de bewindsvrouw namens zeven LHBT-organisaties. 

In haar brief wijst de COC-voorzitter er op dat er op het gebied van gelijke rechten in Nederland veel bereikt is, maar dat de sociale acceptatie van LHBT’s achterblijft.  Ineke roept Bussemaker daarom op om in deze kabinetsperiode ‘meters te maken in de marathon naar sociale acceptatie van LHBT’s.’

De COC-voorzitter wijst er in haar brief onder meer op dat zeven op de tien LHBT’s geconfronteerd worden met discriminerend geweld. Slechts 5 procent van alle middelbare scholieren vindt dat LHBT’s op school altijd open kunnen zijn over hun identiteit. Seksuele voorkeur en genderidentiteit liggen bij Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Chinese Nederlanders en in orthodox-christelijke kringen vaak nog zeer problematisch.

Het COC dringt er bij Bussemaker op aan dat het kabinet investeert in veiligheid van LHBT’s en in acceptatie op school, op het werk, in de (ouderen-) zorg, de sport en in multiculturele en religieuze kringen. Het COC vraagt bijzondere aandacht voor de acceptatie van biseksuelen, lesbiennes, transgenders en interseksuelen.

De brief aan Bussemaker gaat vergezeld van negen brieven aan andere bewindspersonen met concrete suggesties voor LHBT-emancipatiebeleid. Daarin wordt minister Plasterk (BZK) bijvoorbeeld gevraagd om een expliciet verbod op discriminatie van transgenders in de wet op te nemen. Minister Schippers (VWS) wordt verzocht om een masterplan transgenderemancipatie op te stellen en minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) krijgt het verzoek  om steun aan buitenlandse LHBT-organisaties voort te zetten.

De brief van het COC is mede verzonden namens Transgender Netwerk Nederland, de LesBische Alliantie/Stichting OndersteBoven, Landelijk Netwerk Biseksualiteit, LHBT-jongerenorganisatie Expreszo, LKP – Landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging en kenniscentrum MOVISIE.

[Bron: COC NL – Foto minister Bussemaker: Rijksoverheid.nl]

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , , , , ,