Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

D66 dient initiatiefwetsvoorstel weigerambtenaar in

3 augustus 2012 -

D66 dient een initiatiefwetsvoorstel in dat een einde maakt aan de weigerambtenaar. Dat kondigde fractievoorzitter Alexander Pechtold vrijdag 3 augustus aan tijdens het COC Roze Verkiezingsdebat in De Rode Hoed in Amsterdam.

Het wetsvoorstel is een initiatief van de D66-Kamerleden Gerard Schouw en Pia Dijkstra en volgt daags na  de weigering van minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken, CDA) om twee aangenomen moties van de Tweede Kamer uit te voeren die zouden moeten leiden tot het verbieden van de weigerambtenaar. Hierdoor blijft het zo trouwambtenaren kunnen weigeren om medewerking te verlenen aan het sluiten van huwelijken van  paren van gelijk.

Verleden

In de initiatiefwet staat dat weigerambtenaren niet langer tot (bijzonder) ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen worden benoemd. Daarmee sterft de weigerambtenaar uit.

Schouw: “Aangezien de minister de wil van een ruime Kamermeerderheid weigert uit te voeren, heeft D66 nu zelf een wet gemaakt. En zorgen we ervoor dat de weigerambtenaar tot het verleden gaat behoren. Kies je ervoor om trouwambtenaar te worden, dan hoor je de wet uit te voeren. Kun je geen onderscheid maken tussen het burgerlijk en kerkelijk huwelijk, dan ben je niet geschikt voor de functie van ambtenaar van de burgerlijke stand.”

Vrijheid

Daarnaast zorgt het wetsvoorstel ervoor dat paren van gelijk geslacht in iedere gemeente kunnen trouwen: in elke gemeenten moeten ten minste twee ambtenaren van de burgerlijke stand aanwezig zijn die géén weigerambtenaar zijn.

Ten slotte beoogt het wetsvoorstel dat weigerambtenaren bij een ontslagprocedure geen beroep meer kunnen doen op de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) met als motivering dat hij of zij het slachtoffer zou zijn van “indirect onderscheid” op grond van zijn of haar godsdienst.

Dijkstra: “In Nederland heb je de vrijheid om te trouwen met wie je wilt, die vrijheid moet niet beperkt worden door een ambtenaar. Na elf jaar discussie willen we dat de wetgever nu principieel uitspreekt dat het belang van uivoeren van de wet zwaarder weegt dan de mening van weigerambtenaren.”

Het wetsvoorstel wordt gesteund door een ruime Kamermeerderheid.

Zie hier:

Wetsvoorstel weigerambtenaren

Memorie van toelichting wetsvoorstel weigerambtenaren

[Bron: D66]

Categorie:
Politiek
Tags:
, , ,