Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Debat Tweede Kamer over voortgang LHBT-beleid

13 maart 2014 -

Donderdag 13 maart debatteert de Tweede Kamer met minister Jet Bussemaker (OCW) over de voortgang van het LHBT-beleid. Het COC stuurde de Tweede Kamer voorafgaand aan het debat een brief en sprak met verschillende Tweede Kamerleden.

Het COC dringt er onder meer op aan dat de Onderwijsinspectie gaat onderzoeken of scholen daadwerkelijk aan de slag gaan met verplichte LHBT-voorlichting. VVD en D66 dienden daarover vorig jaar een motie in, maar de minister van OCW liet onlangs weten dat ze een dergelijk onderzoek niet zal laten uitvoeren. Ook stelt het COC voor om voorlichting over LHBT’s verplicht te stellen op docentenopleidingen. Goed getrainde docenten kunnen immers betere voorlichtingslessen geven. Het COC wil verder dat MBO-leerlingen voorlichting over LHBT’s krijgen.

In haar brief aan de Kamer vraagt het COC ook om een spoedig einde aan de patiëntenstop die het VU Medisch Centrum in januari afkondigde voor transgenderzorg. Het VUmc heeft de afgelopen maanden al meer dan 170 transgenders de deur moeten wijzen. Het COC bepleit ook dat de behandeling van ‘secundaire geslachtskenmerken’ (borstconstructie, gezichtsontharing, etc.) weer vergoed wordt.

Mede naar aanleiding van recente incidenten in Amersfoort en Assen, waar LHBT’s werden weggepest uit hun eigen buurt, pleit het COC er voor dat de bestrijding van (LHBT-) discriminatie een officiële politieprioriteit wordt. Ook wil het COC dat er in heel Nederland zogenaamde ‘Roze in Blauw’-teams komen, die zich specifiek bezighouden met bestrijding van LHBT-discriminatie.

Het COC spreekt in de brief haar waardering uit voor de initiatieven op het gebied van LHBT-emancipatie die door minister Bussemaker in gang zijn gezet en voor het feit dat de minister nadrukkelijk uitspreekt dat emancipatie nooit af is en doorlopend onderhoud behoeft.

Voor belangstellenden: het Kamerdebat is van 14.30-17.30 uur in de Thorbeckezaal in het gebouw van de Tweede Kamer en kan live gevolgd worden via Tweede Kamer-site.

Zie HIER de brief van het COC voorafgaande aan dit debat naar de Tweede Kamer stuurde.

[Bron: COC NL – Foto Tweede Kamer AO LHBT-emancipatie 13 maart 2014: COC NL-PhT]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , , , , , , ,