Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland

2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Duurzaam maken LHBT-emancipatie cruciaal’

19 december 2014 -

Het is cruciaal dat de Rijksoverheid inzet op verduurzaming van de acceptatie van lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders (LHBT’s) in Nederland. Dat is de reactie van COC Nederland op de Midterm Review van het emancipatiebeleid, die minister Jet Bussemaker op vrijdag 19 december naar de Tweede Kamer stuurde.

In haar emancipatienota stelt de minister dat emancipatie ‘nooit af’ is en dat het ‘continu onderhoud’ behoeft. Bussemaker wil daarom inzetten op verduurzaming van de emancipatieprojecten van de overheid.

Het COC onderstreept het belang hiervan, want volgens de belangenorganisatie kunnen resultaten alleen geboekt worden met duurzame inspanningen van de Rijksoverheid en anderen partijen. Het COC gaat de komende tijd graag het ministerie in gesprek over hoe de beoogde verduurzaming het best kan worden bereikt.

Het COC kan zich vinden in de prioriteiten die de regering stelt voor het LHBT-emancipatiebeleid: acceptatie onder jongeren en in migranten- en religieuze gemeenschappen. In een opinieartikel in NRC Next van 18 november jl. schetste het COC dezelfde speerpunten.

Meest gebruikte scheldwoord

Acceptatie is onder jongeren en in biculturele en religieuze kringen nog altijd een groot probleem. Zo is ‘homo’ het meest gebruikte scheldwoord op school, wordt 75 procent van de LHBT-jongeren gepest met hun identiteit en liggen suïcidecijfers onder LHBT-jongeren tot vijf keer hoger dan gemiddeld.

Volgens recent onderzoek van het SCP vindt de helft van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders homoseksualiteit verkeerd, tegenover één op de tien autochtone Nederlanders. De jongere generatie migranten staat nauwelijks positiever tegenover LHBT’s dan de oudere generatie. Biculturele LHBT’s gaan zwaar gebukt onder deze gebrekkige acceptatie.

Roze akkoord

Het COC pleitte dit najaar voor een nieuw ‘Roze akkoord’ tussen regering, parlement en het COC over betere wetgeving voor LHBT’s. Hierover zijn in de Midterm review weinig voornemens terug te vinden.

Het COC wil onder meer een verbod op LHBT-discriminatie in de Grondwet en een verbod op transgenderdiscriminatie in de Algemene wet gelijke behandeling. Er zou een hoger wettelijk strafmaximum moeten komen voor geweld met een discriminerende achtergrond. Ook pleit het COC er voor om geslachtsregistratie uit het paspoort en andere officiële documenten te halen en om een goede wettelijke regeling voor meerouderschap te introduceren.

Intersekse conditie

Het COC mist in de Midterm review concrete voornemens van het ministerie van OCW om de emancipatie van mensen met een intersekse conditie te bevorderen. Intersekse is een parapluterm voor diverse aangeboren condities, waarbij de ontwikkeling van het geslacht verschilt van wat medici over het algemeen onder ‘man’ of ‘vrouw’ verstaan. Ook bevat de nota nauwelijks specifieke maatregelen ter bevordering van de emancipatie van biseksuele vrouwen en mannen.

Tastbare resultaten

De minister van OCW noemt de nieuwe wetgeving die de afgelopen jaren werd geïntroduceerd als de meest tastbare resultaten van de LHBT-emancipatie. COC Nederland sloot op 3 september 2012 een Roze Stembusakkoord met negen politieke partijen. Dat resulteerde onder meer in verplichte voorlichting op school, een transgenderwet en een wet lesbisch ouderschap van staatssecretaris Fred Teeven. Ook kwamen er initiatiefwetten van D66 tot afschaffing van de weigerambtenaren en de zogenaamde enkele-feitconstructie.

Minister Bussemaker prijst in de Midterm Review COC’s Gay-Straight Alliance-netwerk, clubjes van hetero- en LHBT-scholieren die met steun van het COC werken aan acceptatie op school. De minister geeft aan dat de GSA’s effectief en werkzaam zijn en gecertificeerd door onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Er zijn inmiddels GSA’s op bijna 80 procent van de middelbare scholen in Nederland.

[Bron: COC NL – Foto minister Jet Bussemaker: Rijksoverheid.nl – Valerie Kuypers]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , , ,