Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Eerste LHBTI-kinderrechtenrapportage voor staatssecretaris Van Rijn

18 februari 2014 -

COC Nederland presenteerde op dinsdag 18 februari het eerste rapport óóit over de rechten van LHBTI-kinderen in Nederland. Het rapport werd aangeboden aan staatssecretaris Martin van Rijn (Jeugdbeleid) en bevat aanbevelingen voor verbetering van LHBTI-kinderrechten in onder meer de jeugdzorg en het onderwijs.

Volgens COC-voorzitter Tanja Ineke valt er in Nederland nog ‘een wereld te winnen’ als het gaat om de rechten van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender kinderen en kinderen met een intersekse-conditie (LHBTI-kinderen).

Het COC-rapport brengt voor het eerst in kaart welke knelpunten er in Nederland bestaan als het gaat om rechten van LHBTI-kinderen. Onderzoeker Suzanne van Rossenberg nam daarbij het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK) als uitgangspunt. Het onderzoek bestrijkt een breed terrein, van onderwijs en welzijn tot gezondheidszorg. De onderzoeker sprak met deskundigen, nam enquêtes af en deed literatuuronderzoek.

Roze bril voor de jeugdzorg

De suïcidecijfers onder lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren liggen ongeveer vier tot vijf keer hoger dan onder heteroseksuele jongeren, zo blijkt uit eerder onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat in de rapportage wordt aangehaald. In o.a. de jeugdzorg, het welzijnswerk en de geestelijke gezondheidszorg bestaat een ‘blinde vlek’ als het gaat om (de problemen van) LHBTI-jongeren.

Het COC pleit op basis van het onderzoek voor een ‘roze bril’ voor de jeugdhulpverlening: de regering zou kennis en expertise over LHBTI-kinderen in jeugdzorg en jeugdbeleid moeten stimuleren.

UPDATE: Staatssecretaris Van Rijn zegde tijdens de uitreiking van het rapport op 18 februari toe dat hij zich gaat inzetten voor expertisebevordering over LHBTI-kinderen in de jeugdhulpverlening. Ook overweegt hij om richtlijnen op dit gebied aan te passen. D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp laat weten dat ze het kabinet gaat vragen om met een standpunt te komen over het hele rapport.

‘Homo’ meest gebruikte scheldwoord op school

‘De school is de plek waar het meeste te winnen valt om het welzijn van LHBT-kinderen en jongeren te verbeteren’, aldus de rapportage. Maar liefst 91 procent van de openlijke LHBT-jongeren krijgt negatieve reacties vanwege hun identiteit.

Het ministerie van OCW doet reeds het nodige om de situatie van LHBTI-jongeren op school te verbeteren. De rapportage beveelt onder meer aan om ook op alle docentenopleidingen voor basis- en voortgezet onderwijs voorlichting over seksuele diversiteit, genderdiversiteit en intersekse-condities verplicht te stellen. Want zoals één van de geïnterviewde experts stelt: “Er kunnen mooie lesmethodes zijn, maar als je niet weet hoe je adequaat reageert op een uitspraak als ‘alle homo’s moeten dood’, waar ben je dan?”

Volgens het onderzoek is ‘homo’ het meest gebruikte scheldwoord op school. Het rapport vraagt het ministerie van OCW om beleid te formuleren om dit verbale geweld tegen LHBTI-kinderen te bestrijden. Ook zou OCW zich moeten inzetten voor lesmateriaal waarin LHBTI’s voorkomen. Het is belangrijk dat er op elke school een vertrouwenspersoon is met kennis over LHBTI-onderwerpen.

Erken geslachtsidentiteit transgenderkinderen

Transgenderkinderen ondervinden problemen omdat zij hun geslachtsregistratie niet kunnen wijzigen. ‘Het zorgt voor enorm veel stress om een paspoort te hebben waar je oude geslacht op staat als je al in transitie bent,’ aldus één van de jongeren in het rapport. Tachtig procent van de transgenderjongeren wil de geslachtsregistratie al vóór het zestiende levensjaar kunnen wijzigen.

De rapportage beveelt aan dat het ministerie van Justitie luistert naar deze wens van transgenderjongeren. Het geheel afschaffen van de categorie geslacht in officiële documenten zou transgenderkinderen veel stress besparen, aldus het rapport.

Intersekse-conditie

Nieuw is dat het COC – naast lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders – in dit onderzoek ook de situatie van mensen met een intersekse-conditie betrekt. Intersekse is een parapluterm voor diverse aangeboren condities waarbij de  ontwikkeling van de geslachtskenmerken verschilt van de norm.

Uit het rapport blijkt dat er in Nederland nog vrijwel niets bekend is over kinderen met een intersekse-conditie. Aanbeveling aan het ministerie van VWS en OCW is om onderzoek naar deze groep te stimuleren en kennis bij instanties te bevorderen. Het gaat onder meer om het onderzoeken van de lange termijneffecten van medisch ingrijpen bij kinderen met een intersekse-conditie.

Totstandkoming

De totstandkoming van dit rapport is mede mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

LHBTI-kinderrechtenrapportage – aanbieding aan staatssecretaris Van Rijn
Datum en tijd:
dinsdag 18 februari 2014 van 15.30–16.00 uur
Locatie: ministerie van VWS, Rijnstraat 50 te Den Haag

Klik HIER voor een pdf-bestand van het rapport LHBTI-kinderen in Nederland.

[Bron: COC NL]
– Foto Aanbieding LHBTI-Kinderrechtenrapport aan staatssecretaris Van Rijn – met Tanja Ineke en Suzanne van Rossenberg – Geert van Tol Fotografie voor COC Nederland.

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , , , , , ,