Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Emancipatie transgender en intersekse personen vraagt blijvend aandacht

25 oktober 2016 -

Er is meer aandacht nodig voor de belangen van transgender en intersekse personen. Daar pleiten Transgender Netwerk Nederland (TNN) en het Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID) voor in een brief aan de Tweede Kamer. COC ondersteunt de wensen van NNID en TNN in een brief die de organisatie onlangs aan de Tweede Kamer stuurde.

Nederland raakt internationaal achter op het vlak van LHBTI-emancipatie. Zo bleek eerder dit jaar uit de jaarlijkse monitor van de Europese LHBTI-rechtenorganisatie ILGA Europe. Het is wachten op concrete verbeteringen in de emancipatie van transgender en intersekse personen. Dat moet anders, zo laten TNN en NNID aan de vaste Kamercommissie van OCW weten. Op 27 oktober komen de Tweede Kamerleden uit deze commissie bijeen om over emancipatie te spreken.

Een goede stap is de aangekondigde initiatiefwet om discriminatie van transgender en intersekse personen aan te pakken. Slechts 50 procent van de trans personen kan zichzelf zijn op het werk, maar van deze groep heeft 40 procent te maken met negatieve reacties. Er is hier nog een grote slag te maken voor transgender werknemers. De initiatiefwet zal duidelijk maken dat discriminatie van trans en intersekse personen verboden is.

Stigma

De emancipatie van intersekse personen zit in Nederland goeddeels nog in de ijskast. Terwijl het voor de hand ligt dat het stigma op intersekse-condities veel maatschappelijke problemen kan veroorzaken bij deze doelgroep. In Australië zijn onderwijsachterstanden en verminderde arbeidsparticipatie vastgesteld. Een nieuwe subsidieregeling kan voor Nederlandse intersekse personen verbetering brengen, maar die start pas in 2018. Er ligt dus een kans voor de minister om nu zelf met initiatief te komen.

“Onderzoek naar de sociale situatie van intersekse personen is hoognodig. Het ruim twee jaar geleden verkennende onderzoek heeft nog steeds geen vervolg gekregen, terwijl buitenlands onderzoek laat zien dat er reden is tot bezorgdheid.”
Inge Intven, voorzitter NNID

Voorlichting

Vrijblijvendheid is één van de gevaren voor emancipatiebeleid. Dat blijkt ook uit de rapportage van de Onderwijsinspectie over voorlichting over seksuele diversiteit in het onderwijs. TNN en NNID willen daarom dat er meer voorlichting komt over genderexpressie, genderidentiteit en geslachtskenmerken, niet alleen op scholen. Ook bij docentenopleidingen, in de (jeugd)zorg, bij de politie en bij het COA en de IND is voorlichting broodnodig.

“Aandacht voor transgender en intersekse personen is nu en blijvend nodig. Onze belangen kunnen niet even over de verkiezingen getild worden.”
Corine van Dun, voorzitter TNN

Politiek

De grote zichtbaarheid van transgender personen in de media vertekent het beeld van hun emancipatie. ‘In de politiek zijn transgender personen nog ernstig afwezig’, aldus Van Dun. Zo kent Nederland nog geen transgender personen zichtbaar in het openbaar bestuur. Omringende landen lopen ook daarin vooruit op Nederland. TNN pleitte er begin 2016 al voor om politieke participatie van transgender personen te vergroten, zodat ook zij invloed kunnen uitoefenen. Het is nog altijd wachten op een oproep van minister Bussemaker aan politieke partijen om met transgender kandidaten te komen.

Regenboog

De Regenbooggemeenten die geld van de minister krijgen voor LHBT-emancipatie hebben aandacht voor onderwerpen als veiligheid, ouderen en bi-culturele jongeren. Maar of ze daarbij ook aandacht hebben voor transgender personen, zowel jong als oud, is nog onvoldoende duidelijk. Het gebruik van de lettercombinatie LHBT veronderstelt wel dat gemeenten met het geld transgender burgers bereiken. Het is de vraag of alle regenbooggemeenten daarvan doodrongen zijn. TNN en NNID pleiten voor betere verantwoording van de Regenbooggelden en zien graag dat deze gemeenten ook oog krijgen voor intersekse personen.

[Bron: TNN/NNID]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Politiek, Transgender
Tags:
, , , , , , , ,