Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Geef je mening over meerouderschap aan Staatscommissie

27 februari 2015 -

Steeds vaker worden kinderen opgevoed door meer dan twee ouders, bijvoorbeeld door een lesbisch/biseksueel paar met een homo-/biman (en zijn partner). Het COC pleit daarom voor een goede wettelijke regeling voor meerouderschap. Op 20 maart heb je als ervaringsdeskundige de kans om zélf je mening over meerouderschap aan de Staatscommissie Herijking Ouderschap te geven.

De Staatscommissie roept ervaringsdeskundigen op om zich voor 8 maart aan te melden om te spreken over meerouderschap en meeroudergezag, maar ook over draagmoederschap en afstamming. Je kunt de commissie ook een brief sturen.

Hieronder vind je de oproep van de Staatscommissie en de praktische gegevens:

Het werk van de Staatscommissie heeft te maken met juridische en maatschappelijke vraagstukken. Zij onderzoekt draagmoederschap en meerouderschap en –gezag (in de zin van meer dan twee ouders). Maar ook de manieren waarop juridisch ouderschap ontstaat en het recht op afstammingsinformatie. De commissie kijkt naar alles wat daarbij een rol kan spelen en beantwoordt de vraag of, en zo ja welke veranderingen in regelgeving wenselijk zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de vraag of het wenselijk is dat er een regeling voor draagmoederschap komt of dat meerouderschap en meeroudergezag mogelijk zou moeten zijn. Maar ook of het noodzakelijk is om de manier waarop juridisch ouderschap ontstaat te wijzigen.

De Staatscommissie heeft inmiddels gesproken met een groot aantal belanghebbenden en experts uit verschillende disciplines. Om er zeker van te zijn dat de Staatscommissie geen informatie, gezichtspunten of overwegingen over het hoofd ziet, nodigt zij daarnaast graag eenieder uit die vanuit eigen ervaring of kennis een boodschap aan de Staatscommissie mee wil geven.

Hiervoor organiseert de Staatscommissie op 20 maart 2015 een bijeenkomst te Den Haag. Voor deze bijeenkomst kan eenieder zich aanmelden via herijkingouderschap@minvenj.nl.

Het leveren van een schriftelijke bijdrage kan ook, via hetzelfde mailadres of door te schrijven naar:

Staatscommissie Herijking Ouderschap
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

[Bron: ministerie van Veiligheid en Justitie]

Foto van het meeroudergezin van Karin, Evelien, Joram, Guillermo en hun kinderen : Janus van den Eijnden]

Zie voor meer informatie:

Aleid Wofsen voorzitter Staatscommissie Herijking Ouderschap

COC pleit bij Staatscommissie voor Meerouderschap

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Politiek
Tags:
, ,