Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Geen problemen LHBT-asielzoekers in Utrecht’

8 februari 2016 -

In Utrecht hebben zich in de noodopvang geen problemen voorgedaan met LHBT-asielzoekers. Discriminatie op grond van seksuele gerichtheid of genderidentiteit is niet geconstateerd. Dat antwoordt het College van Burgemeester en Wethouders op vragen daarover van de gemeenteraad.

Omdat er geen problemen zijn vastgesteld, ziet het College ook geen aanleiding om aparte opvang voor LHBT-asielzoekers te regelen. Het College laat verder weten dat er met Vluchtelingenwerk Midden Nederland gepraat wordt over de aanstelling van een vertrouwenspersonen voor LHBT-asielzoekers. Ook worden medewerkers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) getraind om te leren omgaan met problematiek rond seksuele gerichtheid en genderidentiteit. Mochten er zich problemen voordoen, dan worden LHBT-asielzoekers doorverwezen naar COC Midden-Nederland of het biculturele Lotgenotencontact.

De Utrechtse Adviescommissie voor LHBT-beleid, waarin ook COC Midden-Nederland zitting heeft, stuurde half januari een brief aan het College met het advies ‘niet te wachten tot zich ook in opvangcentra in Utrecht een incident voordoet, maar beleid te formuleren en een krachtig signaal af te geven’. Ook weden er suggesties gedaan voor meer voorlichting en informatie.

[Bron: De Stad Utrecht, COC Midden-Nederland – Foto Asielzoekers: CC-Directie Voorlichting ministerie Veiligheid & Justitie]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Politiek
Tags:
, , , , , ,