Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Gemeenteraad Tholen steunt weigerambtenaren

19 december 2014 -

De meerderheid van de gemeenteraad van Tholen steunt de onlangs benoemde weigerambtenaren. Dat bleek donderdag 18 december tijdens de stemming over een motie van PvdA en SP, waarin die benoeming wordt afgekeurd. In buurgemeenten werd ook over de Tholense weigerambtenaren gestemd om afkeuring over hun benoeming te laten blijken. Het COC heeft aangedrongen op ontslag van de weigerambtenaren.

Imago

PvdA en SP diende een motie in waarin om het ontslag van de drie weigerambtenaren gevraagd werd, maar die motie kreeg enkel steun van de indieners en werd afgewezen. Tegen de motie stemden de collegepartijen CDA, ChristenUnie, SGP en VVD en oppositiepartij Algemeen Belang Tholen (ABT). Die laatste partij had vooraf aangegeven de motie te zullen steunen, maar trok die steun later in. Volgens ATB-fractievoorzitter Han van ’t Hof was het in niemands belang om de ‘zaak nu zo op scherp te zetten’.

Volgens het CDA en de ChristenUnie hebben de PvdA en SP met hun moties ‘het imago van Tholen’ geschaad. CDA-fractievoorzitter Rob Duijm benadrukte dat het benoemen van de weigerambtenaren tegemoet komt aan ‘de belangen van de inwoners van Tholen’ en riep op tot ‘tolerantie’. PvdA-fractievoorzitter Jan Heshof keerde zich daar tegen. Volgens hem hebben de weigerambtenaren ‘minachting voor de wetgever en provoceren zij een groep burgers’ en is het imago van de gemeente juist geschaad door hun benoeming. De SP vond de CDA-oproep voor tolerantie ‘zonder meer schijnheilig’. “Als er iemand intolerant is, dan is dat de ambtenaar die weigert sommige mensen te trouwen omdat ze in zijn ogen niet in aanmerking mogen komen om te trouwen”.

Na het afkeuren van de motie over het ontslag van de weigerambtenaren, dienden PvdA en SP een motie van afkeuring over hun benoeming in, maar ook die werd afgewezen, omdat de andere partijen tegenstemden.

Specifieke behoefte

Tijdens de raadszitting maakte wethouder Peter Hoek (SGP) duidelijk dat bij de benoeming van de weigerambtenaren ‘rekening gehouden is met de keuzevrijheid voor alle bruidsparen ongeacht geloof of geaardheid passend bij de Tholense cultuur van elkaar respecteren en ruimte gunnen’.

Het college was zich er van bewust dat er na 1 november – de datum waarop wetgeving in zou gaan die de benoeming van weigerambtenaren verbiedt – geen ‘speelruimte’ meer zou zijn voor het genomen besluit.

De noodzaak daarvan is het college echter gebleken uit signalen uit de Tholense gemeenschap na het overlijden van een orthodox-christelijke trouwambtenaar. “Kennelijk is er een specifieke behoefte aan trouwambtenaren die qua achtergrond en levensovertuiging aansluiten bij de levensbeschouwing van het bruidspaar”, liet Hoek weten.

Wethouder Hoek noemde het wel een ‘omissie’ dat het besluit om nieuwe trouwambtenaren, waaronder drie weigerambtenaren, te benoemen niet op de openbare besluitenlijst terecht is gekomen, maar op de lijst van vertrouwelijke besluiten en dat daar ook niet met alle fractievoorzitters overleg over gevoerd is.

COC West-Brabant-West en Tholen heeft in een brief aan de gemeente aangedrongen op het ontslag van de weigerambtenaren en gevraagd om een gesprek met het college over deze kwestie. Dat gesprek heeft nog niet plaatsgevonden.

Buurgemeenten

In een aantal buurgemeenten van Tholen is door een verschillende partijen met afkeuring gereageerd op het benoemen van weigerambtenaren. Om dat kenbaar te maken werden deze week moties ingediend in de gemeenteraden van Steenbergen en Bergen op Zoom.

In Steenbergen diende de PvdA een motie in om het onmogelijk te maken dat weigerambtenaren uit buurgemeenten huwelijken sluiten in de gemeente Steenbergen. Normaal gesproken mogen trouwambtenaren namelijk ook actief zijn buiten de eigen gemeenten. Aanleiding voor de motie is de benoeming van drie weigerambtenaren in buurgemeente Tholen. De motie werd met twaalf stemmen voor en vijf tegen aangenomen.

Een soortgelijke motie werd door PvdA in Bergen op Zoom ingediend waarin ook afkeuring over de benoeming van de weigerambtenaren in Tholen werd uitgesproken, maar die motie haalde het net niet. De stemmen staakten, omdat enkele raadsleden afwezig waren en GBWP-raadslid Evert Weys zich van stemming onthield omdat hij als ambtenaar werkzaam is voor de gemeente Tholen. De PvdA heeft laten weten de motie volgende maand weer in te zullen dienen.

In de gemeente Woensdrecht heeft D66 een motie in voorbereiding waarin de benoeming van weigerambtenaren in Tholen wordt afgekeurd. Daar is nog niet over gestemd.

[Bronnen: Omroep Tholen, Omroep Zeeland, PZC – Foto Tholen: CC-M.Mindehoud]

Zie ook:

Tholen benoemt op de valreep nog weigerambtenaren

 

 

 

 

 

Categorie:
Politiek
Tags:
, , , , ,