Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Goed nieuws voor Russische LHBT-asielzoekers

7 september 2015 -

Russische LHBT-asielzoekers worden een zogenaamde ‘risicogroep’ en krijgen vanaf nu eenvoudiger asiel in Nederland. Dat maakte staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) op maandag 7 september bekend. COC Nederland, dat deze beleidswijziging in juni bij de staatssecretaris bepleitte, spreekt van ‘goed nieuws’.

“Dit is heel goed nieuws voor Russische LHBT-asielzoekers”, reageert COC-voorzitter Tanja Ineke. “We rekenen er op dat de Russische LHBT-asielzoekers die dreigen te worden uitgezet, nu alsnog in Nederland mogen blijven.”

COC Nederland bepleitte de beleidswijziging op 29 juni jl. in een gesprek met staatssecretaris Dijkhoff en in een brief aan de Tweede Kamer. Het COC betoogde dat de situatie voor LHBT’s in Rusland ernstig is verslechterd sinds daar in 2013 een antihomowet van kracht is. Geweld tegen LHBT’s neemt toe, de politie treedt daar niet tegen op en LHBT’s worden door radicaal-nationalistische groepen op afschuwelijke wijze vernederd en mishandeld, aldus het COC.

Klaas Dijkhoff - Rijksoverheid.nl KLEIN 1Staatssecretaris Dijkhoff erkent dit in zijn brief van 7 september. Door de Russische antihomowet ‘zijn de antihomo sentimenten onder de bevolking verder aangewakkerd. Ook verschaft de wet in de praktijk radicale groeperingen een vrijbrief om LHBT’s aan te vallen, te intimideren of te discrimineren’, aldus de staatssecretaris, die ook schrijft dat er in Rusland steeds méér aanvallen op LHBT’s plaatsvinden.

Nu Russische LHBT’s zijn benoemd tot ‘risicogroep’ kunnen zij al met geringe indicaties van vervolging voor asiel in Nederland in aanmerking komen. De staatssecretaris erkent bovendien dat de situatie voor LHBT’s in héél Rusland ernstig is. Daarom mag aan LHBT-asielzoekers niet meer worden tegengeworpen dat ze maar moeten verhuizen naar een andere plaats in Rusland. Ook deze beleidswijziging bepleitte het COC in juni. Tegen diverse Russische LHBT-asielzoekers die momenteel met uitzetting bedreigd worden, is gezegd dat zij zich maar elders in Rusland moeten vestigen om aan vervolging te ontkomen.

In augustus 2014 besloot de regering op voorstel van het COC al om van Russische LHBT-asielzoekers niet meer te verlangen dat ze bescherming vragen bij de Russische politie als in elkaar geslagen of gediscrimineerd worden. Die eis werd lange tijd door de Nederlandse autoriteiten aan Russische LHBT’s gesteld om in aanmerking te komen voor asiel in Nederland. Volgens het COC lopen LHBT’s gevaar als ze bescherming vragen aan homo-, bi- en transfobe autoriteiten in Rusland.

Ook diverse Kamerleden en activisten pleitten de afgelopen tijd voor aanpassing van het asielbeleid voor Russische LHBT’s. Zo startte activist Sandro Kortekaas een internetpetitie en stelde SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen de kwestie in de Tweede Kamer aan de orde. Human Rights Watch bracht in het rapport License to Harm in kaart aan welke ernstige vormen van vervolging LHBT’s in Rusland worden blootgesteld.

[Bron: COC NL]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , , , ,