Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Grote stap naar einde fenomeen weigerambtenaar

11 juni 2013 -

De Tweede Kamer stemde dinsdagmiddag vóór een wetsvoorstel van Pia Dijkstra en Gerard Schouw (D66) dat beoogt een einde te maken aan het fenomeen weigerambtenaar. COC Nederland spreekt van een ‘grote stap naar het einde van discriminatie op de mooiste dag van je leven.’

Vóór het wetsvoorstel stemden dinsdag D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, PVV, SP, VVD en 50Plus en tegen stemden CDA, ChristenUnie en SGP.

Het COC voerde jarenlang actie tegen weigerambtenaren, onder meer met een grootschalige publieksactie tijdens de Amsterdam Gay Pride in 2011. Volgens het COC geeft de overheid een compleet verkeerd signaal af door ruimte te bieden aan weigerambtenaren; in plaats van discriminatie te veroordelen biedt de overheid ruimte aan ambtenaren om LHBT’s te discrimineren bij de uitoefening van hun functie. Het COC wil dat LHBT’s kunnen rekenen op een neutrale overheid die hen niet discrimineert.

Het wetsvoorstel verbiedt gemeenten om nieuwe weigerambtenaren in dienst te nemen. Ook geeft het gemeenten de bevoegdheid om zittende weigerambtenaren te ontslaan of een andere baan aan te bieden. 

Het wetsvoorstel biedt geen oplossing voor ‘zittende’ weigerambtenaren. Het COC had daar wel op aangedrongen. Wel wordt de wet op verzoek van de belangenorganisatie over een paar jaar geëvalueerd, om te bezien of het aantal weigerambtenaren in Nederland dan drastisch is afgenomen.

Nu de Tweede Kamer de wet heeft aangenomen, volgt behandeling in de Eerste Kamer.

[Bron: COC NL – Foto Tweede Kamer: JvL]

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , ,