Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Kabinet, ondersteun kwetsbare LHBTI’s’

30 oktober 2020 -

Ondersteun LHBTI’s die kwetsbaar zijn omdat ze te maken hebben met meerdere vormen van discriminatie (intersectionaliteit). Die oproep doet COC Nederland aan de vooravond van een debat over het Emancipatiebeleid op 2 november. In een brief aan de Tweede Kamer pleit het COC onder meer voor steun aan oudere LHBTI’s, LHBTI-asielzoekers en LHBTI’s met een beperking.

Het COC vraagt steun aan de regering voor ‘roze’ ouderen. Met tal van enthousiaste vrijwilligers ontwikkelden ANBO en COC de afgelopen jaren een actief netwerk van ruim 150 Roze 50+ ambassadeurs die op de barricade staan voor oudere LHBTI’s. Ze vragen aandacht voor de groep in ouderenzorginstellingen en zorgen voor ontmoetingsmogelijkheden en zichtbaarheid. Het COC vraagt de regering om dit werk blijvend te ondersteunen.

Datzelfde geldt voor steun aan LHBTI-asielzoekers. Die voelen zich vaak onveilig in AZC’s, zoals deze zomer weer bleek toen een lesbische asielzoekster door een medebewoner werd overgoten met kokend water. Het COC pleit o.a. voor training van AZC-medewerkers en support voor sociale activiteiten waar LHBTI-asielzoekers elkaar kunnen ontmoeten en steunen.

Ook onderstreept het COC het belang van steun aan LHBTI’s met een beperking. Onder de noemer Zonder Stempel ontstonden de afgelopen jaren meer dan 20 groepen in heel Nederland waar LHBTI’s met een beperking elkaar kunnen ontmoeten. Ambassadeursduo’s, bestaande uit iemand mét en iemand zonder een beperking, komen op voor de groep en zorgen voor zichtbaarheid.

In de brief aan de Kamer pleit het COC verder voor betere wetgeving. Zo wil de organisatie dat de regering haast maakt met een meerouderschapswet. Met TNN pleit het COC voor transitieverlof voor transgender personen. NNID en COC roepen op tot een verbod op operaties aan de geslachtskenmerken van intersekse kinderen zonder expliciete toestemming. Ook pleit het COC voor een verbod op ‘LHBTI-genezing’.

Verder roept het COC in de brief onder meer op tot een steviger aanpak van geweld tegen LHBTI’s, betere opvang voor dak- en thuisloze LHBTI-jongeren, en tot een einde aan discriminatie bij bloed- en plasmadonatie van mannen die seks hebben met mannen (MSM). Hoewel er grote behoefte is aan plasma van mensen die zijn genezen van covid-19, weigert bloedbank Sanquin momenteel plasmadonaties van mannen die ooit seks hadden met een man.

[Bron: COC NL – Foto: Minister Hugo de Jonge van VWS bracht een bezoek aan ‘roze’ ouderen in het Sarphatihuis in Amsterdam – fotograaf: Suzanne Blanchard]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Categorie:
Politiek
Tags:
,