Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Kamer doet voorstel voor aparte, veilige opvang voor LHBT-asielzoekers

22 februari 2016 -

Bied aparte, veilige opvang aan LHBT-asielzoekers wanneer hun veiligheid in het geding is. Die oproep aan de regering doet D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp in een motie over het Emancipatiebeleid. Het COC drong hier op aan in een brief van 5 februari.

Het pleidooi van Bergkamp wordt gesteund door GroenLinks en de SP. SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen vraagt al langer om aparte, veilige opvang voor LHBT-asielzoekers. Tijdens het debat over het Emancipatiebeleid vroeg ook de PvdA naar de mogelijkheid van dergelijke opvang, maar het is nog onzeker of de PvdA het voorstel van Bergkamp zal steunen. Steun van de sociaaldemocraten is onmisbaar voor een meerderheid. Naar verwachting stemt de Tweede Kamer in de week van 1 maart over de motie.

Vertrouwenspersonen

Bergkamp diende verder een motie in waarin de regering wordt gevraagd om in alle asielzoekerscentra vertrouwenspersonen aan te stellen, waarmee bewoners hun klachten en zorgen kunnen bespreken. Ook dit is een voorstel van het COC, dat wordt gesteund door het College voor de Rechten van de Mens. Tijdens het debat leek hier steun voor te bestaan van SP, GroenLinks en de PvdA. Minister Bussemaker beloofde dat de regering in maart een brief over de kwestie naar de Kamer stuurt. De motie wordt daarom nog niet in stemming gebracht.

Het COC luidde op 22 oktober jl. de noodklok over de situatie van LHBT-asielzoekers in de noodopvang. Velen van hen worden uitgescholden, gepest en bedreigd vanwege hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit. Het COC wil dat daders worden aangepakt en dat er dat slachtoffers die daaraan behoefte hebben apart kunnen worden opgevangen in zogenaamde safe houses.

PvdA-congres

Dit ‘tweesporenbeleid’ – daders aanpakken én safe houses inrichten – is ook neergelegd in een motie van het Roze Netwerk van de PvdA. Die motie is onlangs aangenomen door het PvdA-partijcongres. In de motie vraagt het PvdA-congres aan de Tweede Kamerfractie om een ‘beschermde omgeving te creëren’ voor LHBT-asielzoekers. Het COC roept de PvdA in de Tweede Kamer op om de motie uit te voeren en voor safe houses te pleiten.

[Bron: COC NL – Foto Asielzoekers: CC-Directie Voorlichting]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , , , , ,