Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Kamer steunt transgenderwet

3 april 2013 -

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer steunt de zogenaamde transgenderwet van staatssecretaris Teeven (Justitie), die het voor transgenders eenvoudiger maakt om hun geslachtsregistratie te wijzigen. Dat bleek dinsdagavond tijdens een debat in de Kamer.

COC Nederland pleit, samen met Transgender Netwerk Nederland (TNN) al jaren voor een dergelijke wet. “Dit is een mooi resultaat van de jarenlange inzet van COC en TNN”, reageert COC-voorzitter Tanja Ineke. “Maar het is bovenal een overwinning voor transgenders in Nederland, die straks veel eenvoudiger hun geslachtsregistratie kunnen laten wijzigen.”

Momenteel vereist de wet voor een wijziging van de geslachtsregistratie nog onherstelbare onvruchtbaarheid en toestemming van de rechter. Aan die vereisten komt met de nieuwe wet een einde.

COC en TNN riepen de Kamer de afgelopen week op om het wetsvoorstel op een aantal punten te verbeteren. Vrijwel al deze punten werden door Kamerleden aan de orde gesteld.

Zo stelden Pvda, SP, D66, CDA en GroenLinks vragen bij de voorgestelde minimumleeftijd voor wijziging van de geslachtsregistratie. COC en TNN willen dat die verlaagd wordt van 16 naar 12 jaar. De staatssecretaris is daar tegen. D66-Kamerlid Pia Dijkstra diende op dat punt een wijzigingsvoorstel in. Het is nog onduidelijk of dat voorstel op een meerderheid kan rekenen.

Ook vroegen diverse partijen of de kring van deskundigen verruimd kan worden. Volgens de wet kunnen nu slechts artsen de deskundigenverklaring afgeven die straks vereist is om de geslachtsregistratie te wijzigen. COC en TNN pleiten ervoor dat ook transgenderzorgoranisaties en maatschappelijk werkers de verklaring kunnen afgeven. GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren diende op dit punt een wijzigingsvoorstel in.

Verder willen diverse fracties dat de regering de wet al over 3 jaar evalueert en dat dan gekeken wordt of een deskundigenverklaring nog wel nodig is of dat kan worden volstaan met een verzoek tot wijziging van de registratie bij de burgerlijke stand, zoals bijvoorbeeld in Argentinië het geval is.

De PVV is tegen het wetsvoorstel. Volgens de woordvoerder ligt identiteitsfraude op de loer en wordt geslachtsregistratie zo veel te subjectief. Het is ‘niet normaal’ als een man geboorteaangifte doet als moeder van een kind, aldus de PVV-woordvoerder. Opmerkelijk, omdat de PVV het Roze Stembusakkoord tekende, waarin dit wetsvoorstel is opgenomen. De SGP betoogt dat wetswijziging te zeer strijdt met de ‘natuurlijke ordening van de schepping’ en is daarom tegen het voorstel.

Staatssecretaris Teeven herhaalde tijdens het debat zijn toezegging dat hij vóór de zomer een onderzoeksvoorstel naar de Kamer stuurt voor de mogelijke afschaffing van verplichte geslachtsregistratie. In Australië en Nieuw-Zeeland is het mogelijk om het geslacht in officiële documenten onbepaald te laten. COC Nederland dringt er op aan om deze mogelijkheid ook in Nederland te creëren.

De Tweede Kamer stemt op dinsdag 9 april over het wetsvoorstel en de wijzigingsvoorstellen van D66 en GroenLinks. Daarna gaat het wetsvoorstel voor behandeling naar de Eerste Kamer.

[Bron: COC NL – Foto Tweede Kamer Debat Transgenderwet: COC NL/Philip Tijsma]

Het COC komt op voor LHBT-rechten. Steun jij het COC?

 

 

Categorie:
homepage, Politiek, Transgender
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , ,