Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Kamer: verplichte lessen LHBTI-acceptatie in het mbo

12 april 2017 -

De Tweede Kamer wil dat lessen over LHBTI-acceptatie verplicht worden in het middelbaar beroepsonderwijs. Een Kamermeerderheid stemde op dinsdag 11 april voor een motie met die strekking van SP-Kamerlid Jasper van Dijk (foto). Het COC is blij met het besluit. De organisatie pleit al lang voor de maatregel, die ook onderdeel uitmaakt van COC’s Regenboog Stembusakkoord 2017.

Bevorderen van LHBTI-acceptatie is sinds 2012 verplicht op basis- en middelbare scholen; in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is dat nog niet het geval. Uit een recent onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat ook in de praktijk 43 procent van de mbo-scholen geen aandacht besteedt aan LHBTI-acceptatie. Dat terwijl er juist in het mbo relatief veel problemen zijnrond LHBTI-acceptatie: 17 procent van de LHBTI’s in het mbo ervaart hun school als ‘homo-onvriendelijk’ en 37 procent rapporteert ‘homonegatieve’ reacties; dat is (veel) meer dan op andere schooltypen.

Nu de motie is aangenomen, is de regering aan zet: de Kamer vraagt het kabinet om een concreet voorstel om lessen over LHBTI-acceptatie in het mbo verplicht te stellen. Alle partijen in de Kamer stemden dinsdag vóór de SP-motie, behalve CDA, ChristenUnie, SGP, Forum voor Democratie en de VVD. Dat ook de VVD tegenstemde is opmerkelijk, omdat die partij wel voor de maatregel tekende in COC’s Regenboog Stembusakkoord. Het COC vraagt de VVD om opheldering.

Sancties als school geen voorlichting geeft

De Kamer stemde dinsdag ook voor een voorstel van Jasper van Dijk om financiële- of andere sancties op te leggen aan basis- en middelbare scholen die geen aandacht besteden aan LHBTI-acceptatie. Ook hiervoor pleit het COC al langere tijd.

Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat ongeveer 14 procent van de basis- en middelbare scholen zich niet houden aan de wettelijke plicht om LHBTI-acceptatie te bevorderen. De Onderwijsinspectie heeft nog nooit opgetreden tegen scholen die deze verplichting schenden, zo schreef de minister van OCW vorig jaar aan de Tweede Kamer.

Alle fracties in de Kamer stemden dinsdag vóór het voorstel van Van Dijk om sancties op te leggen, behalve VVD, SGP en Forum voor Democratie.

[Bron: COC NL – Foto Jasper van Dijk: CC-Arie Versluis-SP]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Jong & school, Politiek
Tags:
, , , , ,