Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Kamer wil Grondwettelijk verbod LHBTI-discriminatie

3 februari 2017 -

Er is een meerderheid in de Tweede Kamer voor een expliciet verbod op LHBTI-discriminatie in artikel 1 van de Grondwet. Dat bleek op 3 februari aan de vooravond van COC’s Verkiezingsdebat in de Rode Hoed. Het COC pleit al lang voor een dergelijk verbod en is gelukkig met de meerderheid.

Het CDA zette het Grondwettelijk verbod op LHBTI-discriminatie onlangs, op voorstel van het COC, in haar verkiezingsprogramma. Daardoor lijkt er nu een meerderheid voor een wetsvoorstel van D66, PvdA en GroenLinks dat al in 2010 werd ingediend. Ook SP, 50PLUS, ChristenUnie en Partij voor de Dieren zijn voor een expliciet verbod.

Het COC pleit voor het Grondwettelijk verbod om de wettelijke verworvenheden die LHBTI’s de afgelopen decennia bereikten, ook voor de verre toekomst veilig te stellen. “De recente verkiezingen in de VS laten zien hoe die verworvenheden zomaar weer onder vuur kunnen komen te liggen”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. “Dan is het cruciaal dat het verbod om LHBTI’s te discrimineren gevat is in het ‘graniet van de Grondwet’ en dat de wetgever het niet zomaar terzijde kan schijven.”

Ook de VVD wil artikel 1 wijzigen, maar bepleit juist om alle verboden discriminatiegronden uit het artikel te schrappen, zo bleek vrijdag. Het COC vindt dat een slecht idee: ‘dan wordt artikel 1 een tandeloos artikel waarvan onduidelijk is wie het eigenlijk nog waartegen beschermt,’ aldus Ineke. “Het moet klip en klaar zijn dat artikel 1 groepen als joden, vrouwen en LHBTI’s, die vaak al eeuwenlang worden gediscrimineerd en vervolgd, beschermt tegen discriminatie.”

In het huidige voorstel van D66, PvdA en GroenLinks wordt de term ‘homo- of heteroseksuele gerichtheid’ gebruikt. Het COC zal de indieners voorstellen om een meer LHBTI-inclusieve formulering te hanteren. D66, PvdA en GroenLinks stellen voor om ook ‘handicap’ toe te voegen als verboden discriminatiegrond. In het huidige artikel 1 worden alleen de volgende gronden expliciet genoemd: godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht.

COC’s Verkiezingsdebat 2017 vindt plaats op vrijdagavond 3 februari in de Rode Hoed, Keizersgracht 102 in Amsterdam. Tot de deelnemers behoren Lodewijk Asscher, Alexander Pechtold, Halbe Zijlstra, Marianne Thieme en Sylvana Simons. Zaal open 19:00, aanvang debat 20:00 stipt. Het debat is gratis en vrij toegankelijk, dus zorg dat je er op tijd bij bent!

[Bron/Foto Artikel 1 Grondwet: COC NL]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, ,