Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Kamerbesluit is doorbraak voor LHBT-asielzoekers in nood

1 maart 2016 -

“Een doorbraak voor LHBT-asielzoekers in nood”. Zo betitelt COC-voorzitter Tanja Ineke de keuze van de Tweede Kamer dinsdag voor aparte, veilige opvang. Het COC pleit sinds oktober voor aparte opvang voor LHBT-asielzoekers die zich niet veilig voelen in de noodopvang.

Het COC is gelukkig met de uitslag van de stemming in de Tweede Kamer en noemt het besluit ‘een flinke stap voorwaarts’ op weg naar veiligheid voor LHBT-asielzoekers in de noodopvang. De belangenorganisatie roept staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) op om haast te maken met uitvoering van het Kamerbesluit en op korte termijn aparte noodopvanglocaties in te richten. Vera Bergkamp (indiener van het voorstel) vroeg het kabinet dinsdag om de Kamer hierover op korte termijn te informeren.

De Tweede Kamer stemde dinsdagmiddag over een motie van Vera Bergkamp en Pia Dijkstra (D66). Daarin wordt de regering opgeroepen om LHBT-asielzoekers aparte, veilige opvang aan te bieden als hun veiligheid in het geding is. Het COC had op de motie aangedrongen in een brief van 5 februari. De belangenorganisatie sprak de afgelopen tijd met tal van Kamerleden over de kwestie.

Er waren dinsdag in totaal 72 stemmen vóór en 67 stemmen tegen de motie. Maandagavond werd al bekend dat de PvdA vóór de D66-motie zou stemmen; SP en GroenLinks lieten al eerder weten voor te zijn. Ook de ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50Plus en het Kamerlid Norbert Klein stemden vóór. VVD, CDA, PVV, Groep Bontes/Van Klaveren, Houwers, Van Vliet en Kuzu/Öztürk stemden tegen. Aangezien het een hoofdelijke stemming betrof, is niet van alle fracties exact duidelijk hoe ze gestemd hebben.

Tanja Ineke - tweet aannemen D66-motie opvang LHBT-asielzoekers - 1 maart 2016

COC-voorzitter Tanja Ineke denkt dat de aparte opvangmogelijkheid van belang kan zijn voor de LHBT-asielzoekers die in Heumensoord anoniem met de dood zijn bedreigd. Zij kunnen volgens het COC straks waarschijnlijk naar een veilige plek en dat zou voor hen een wereld van verschil maken.

Het COC pleit voor een tweesporenbeleid om de problemen van LHBT-asielzoekers in de noodopvang aan te pakken: daders van discriminatie moeten hard worden aangepakt en slachtoffers die daaraan behoefte hebben moeten apart en veilig kunnen worden opgevangen.

Het COC bedankt de indieners van de motie, Vera Bergkamp en Pia Dijkstra (D66), en alle partijen die dinsdag vóór stemden. Ook bedankt de belangenorganisatie alle asielzoekers, raadsleden en activisten die zich inzetten voor de veilige opvang voor LHBT-asielzoeker. Dat geldt in het bijzonder voor het Roze Netwerk van de PvdA, dat met een congresmotie op dit besluit aandrong.

[Bron: COC NL – Foto Omar in uitzending Nieuwsuur, 29 februari 2016]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , , ,