Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Kamervragen aan Teeven over gebrek veiligheid LHBT-asielzoekers

3 mei 2013 -

De Kamerleden Gerard Schouw (D66) en Marit Maij (PvdA) hebben Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Fred Teeven (VVD, Veiligheid & Justitie) over het gebrek aan veiligheid van asielzoekers die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender (LHBT) zijn.

Uit het rapport Pink Solutions van COC Nederland dat donderdag 2 mei jl. uitgebracht werd, blijkt dat LHBT-asielzoekers in Nederland niet veilig zijn en slecht worden behandeld. Zo zou deze groep regelmatig te maken hebben met vooroordelen, discriminatie en geweld. Ook medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zouden tijdens verhoren onvoldoende bescherming bieden.

Veilig

Het rapport van COC Nederland naar de situatie van LHBT-asielzoekers legt de Nederlandse vreemdelingenketen opnieuw onder een vergrootglas, vindt D66-Kamerlid Schouw.

“Ik maak me zorgen over een mogelijke nieuwe vertrouwensdeuk in het functioneren van de vreemdelingenketen in Nederland”, zegt Schouw. “Vluchtelingen van welke geaardheid dan ook moeten zich veilig kunnen voelen. Het is aan de staatssecretaris om daar voor te staan. Ik wil spoedig weten hoe hij de bevindingen van het COC beoordeelt en hoe hij eventueel tot verbeteringen wil komen.”

Volgens het COC-rapport zegt bijna de helft van de ondervraagde vluchtelingen dat ze bij gesprekken met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) niet openlijk over hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit konden vertellen en ongepaste vragen over hun seksleven kregen. Medewerkers van IND zouden bovendien niet adequaat optreden en zich schuldig maken aan discriminatie.

D66-Kamerlid Schouw wil precies van staatssecretaris Teeven weten hoe het met de veiligheidssituatie van LHBT-asielzoekers is gesteld. Daarnaast wil hij uitleg over het optreden van de IND.

Schriftelijke Kamervragen van D66-parlementariër Gerard Schouw aan staatssecretaris Teeven van Veiligheid  en Justitie – 3 mei 2013

1.  Heeft u kennisgenomen van het rapport “Pink solutions, Inventarisatie situatie LHBT asielzoekers”?

2.  Hoe beoordeelt u de veiligheid van LHBT’s in de vreemdelingenketen? Hoeveel veiligheidsincidenten ten aanzien van LHBT’s hebben er de afgelopen jaren plaatsgevonden in de vreemdelingenketen? Hoeveel meldingen van discriminatie zijn er gemaakt?

3. Kunt u uiteenzetten welk beleid er precies is ten aanzien van de kwetsbare groep LHBT’s in AZC’s? In hoeverre wordt in de centra ook door communicatie en toezicht voorkomen dat LHBT-asielzoekers door medebewoners worden belaagd en/of gediscrimineerd?

4. Bent u bekend met de incidenten die in het rapport worden genoemd? Hoe beoordeelt u het optreden van IND/COA bij deze incidenten?

5.  Hoe beoordeelt u de wijze waarop de geaardheid van de asielzoeker in de asielprocedure wordt vastgesteld? Wordt er naar uw mening voldoende rekening gehouden met mensenrechten als privacy en het verbod op discriminatie?

6.  Kunt u ingaan op de verschillende aanbevelingen van het COC in de brief van 21 februari jl. die aan u gestuurd is? Bent u bereid deze aanbevelingen over te nemen?

7.  Wat is de stand van zaken van de implementatie van de aanbevelingen uit het “Rapport inzake een kwalitatief onderzoek onder (oud) bewoners van asielzoekerscentra, naar mogelijkheden ter verhoging van de meldingsbereidheid van incidenten op gebied van geloofsovertuiging en seksuele geaardheid” van Deloitte  (Kamerstuk 19637 nr. 1520) en het eerdere rapport van het COC en VU “Fleeing homophobia“? Zijn deze maatregelen naar uw mening voldoende effectief gebleken?

Inmiddels heeft ook PvdA-Kamerlid Marit Maij schriftelijke Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Fred Teeven over deze kwestie.

[Bron: D66 – Foto staatssecretaris Teeven: Rijksoverheid.nl]

Categorie:
Politiek
Tags:
, , , , , , , , , , , ,