Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen

2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Lijsttrekkers tekenen maandag Roze Stembusakkoord

30 augustus 2012 -

Op maandagochtend 3 september a.s. ondertekenen lijsttrekkers in Den Haag het Roze Stembusakkoord 2012. Met het akkoord willen de politici een aantal prangende kwesties op het gebied van LHBT-emancipatie vlottrekken waarover al lang wordt gesproken.

Al sinds de openstelling van het burgerlijk huwelijk is er bijvoorbeeld discussie over een kwestie als de ‘weigerambtenaar.’ Hoewel een grote Kamermeerderheid aan dit fenomeen een eind wil maken, is de kwestie wegens diverse coalitiesamenstellingen nog altijd niet geregeld. Hetzelfde geldt voor diverse andere onderwerpen. Door voorafgaand aan de verkiezingen een Roze Stembusakkoord te sluiten, willen de betrokken partijen deze impasse doorbreken.

Het Roze Stembusakkoord is een initiatief van GroenLinks-lijsttr

ekker Jolande Sap. Zij deed het voorstel op 3 augustus jl. tijdens COC’s Roze Verkiezingsdebat. Het idee werd nog tijdens het debat door diverse partijen omarmd. Meer informatie over ‘roze’ politiek vindt op GayVote.nl.

Onder leiding van scheidend COC-voorzitter Vera Bergkamp kwamen de lijsttrekkers de afgelopen weken tot overeenstemming. Het akkoord wordt maandag ondertekend door GroenLinks, VVD, PvdA, SP, D66, 50Plus, Partij voor de Dieren en DPK. De inhoud wordt op 3 september bekendgemaakt.

De ondertekening is toegankelijk voor de pers – voor informatie kan contact opgenomen worden met COC Nederland.

[Bron: COC NL]

zp8497586rq
Categorie:
Politiek
Tags: