Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Lijsttrekkers tekenen stembusakkoord met het COC

7 maart 2017 -

Lijsttrekkers en vertegenwoordigers van acht politieke partijen* tekenden op dinsdagmiddag 7 maart een stembusakkoord met het COC. In dit Regenboog Stembusakkoord doen de partijen acht beloften over LHBTI-emancipatie voor de komende kabinetsperiode.

Het Regenboog Stembusakkoord werd dinsdagmiddag getekend door Mark Rutte (VVD), Lodewijk Asscher (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Emile Roemer (SP), Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), Léonie Sazias (50PLUS), Eva van Esch (Partij voor de Dieren) en Sylvana Simons (Artikel 1).

CDA, PVV, ChristenUnie, SGP en DENK werden ook uitgenodigd om het akkoord te tekenen, maar gaven aan die uitnodiging geen gehoor. Het Regenboog Stembusakkoord is de opvolger van COC’s Roze Stembusakkoord uit 2012, met vijf beloften over LHBTI-wetgeving die inmiddels allemaal zijn ingelost.

regenboog-stembusakkoord-klein

In COC’s Regenboog Stembusakkoord 2017 staan de volgende acht beloften aan de LHBTI gemeenschap:

  1. Artikel 1 van de Grondwet wordt gewijzigd
  2. Er komt een meerouderschapswet
  3. Het discriminatieverbod in het Wetboek van Strafrecht blijft in stand
  4. Er komt een wettelijk verbod op discriminatie van trans- en intersekse personen
  5. Geslachtsregistratie door de overheid wordt zoveel mogelijk afgeschaft
  6. De situatie voor LHBTI’s op school wordt verbeterd
  7. Er wordt een ambitieus LHBTI-emancipatiebeleid gevoerd
  8. De steun aan buitenlandse LHBTI-bewegingen wordt voortgezet

De ondertekenende partijen gaan in artikel 1 van de Grondwet verduidelijken dat LHBTI-discriminatie verboden is. Ook het CDA steunt dit voorstel. De VVD zal een alternatief voorstel tot wijziging van artikel 1 doen, maar de andere ondertekenaars en het CDA gaan dat niet steunen. Als er voor het eigen voorstel geen Kamermeerderheid is, steunt ook de VVD het voorstel tot verduidelijking van artikel 1. Daardoor ontstaat naar verwachting een zeer ruime meerderheid voor het verbod op LHBTI-discriminatie in artikel 1.

De ondertekenaars beloven dat er op korte termijn een goede meerouderschapswet komt, waardoor meer dan twee personen ouderschap en ouderlijk gezag kunnen krijgen. Dat is in lijn met het recente advies van de Staatscommissie Herijking Ouderschap. Het Stembusakkoord maakt het zeer waarschijnlijk er na de verkiezingen een grote Kamermeerderheid is voor uitvoering is van dat advies. Steeds meer LHBTI’s vormen een meeroudergezin, bijvoorbeeld bestaande uit een lesbisch paar, een homoman en hun kinderen.

Het discriminatieverbod dat is neergelegd in de artikelen 137 c, d en e van het Wetboek van Strafrecht, wordt door de acht ondertekenaars niet beperkt of afgeschaft. PVV en VNL zijn vóór beperking van het strafrechtelijk discriminatieverbod.

Wat de ondertekenaars betreft komt er een expliciet wettelijk verbod op discriminatie van trans- en intersekse personen in de Algemene wet gelijke behandeling. Het Stembusakkoord maakt het zeer waarschijnlijk dat een initiatiefwetsvoorstel met deze strekking van D66, PvdA en GroenLinks op een ruime Kamermeerderheid kan rekenen.

Ook willen de ondertekenaars geslachtsregistratie door de overheid zo veel mogelijk afschaffen. Verplichte geslachtsregistratie leidt voor trans- en intersekse personen, mensen die zich niet identificeren als man of vrouw en voor anderen regelmatig tot problemen en privacy-schendingen.

Verder nemen de ondertekenaars maatregelen om de situatie voor LHBTI’s op school te verbeteren, voeren ze een ambitieus LHBTI-emancipatiebeleid en blijven ze buitenlandse LHBTI-bewegingen steunen. Wanneer de Amerikaanse regering onder Trump haar financiële steun aan buitenlandse LHBTI-bewegingen stopzet, neemt de Nederlandse regering initiatief tot een internationaal fonds om deze steun te compenseren.

Het Regenboog Stembusakkoord is het resultaat van COC’s Verkiezingsdebat op 3 februari in de Rode Hoed.

Ook bij de verkiezingen in 2012 sloten negen partijen een akkoord met het COC: COC’s Roze Stembusakkoord. Alle vijf beloften die daarin waren neergelegd, zijn inmiddels gerealiseerd. Zo werden scholen verplicht om LHBTI-acceptatie te bevorderen, kwam er een wet lesbisch ouderschap en een transgenderwet en kwam er een einde aan het fenomeen weigerambtenaar en de mogelijkheid voor religieuze scholen om openlijk homoseksuele leerlingen en docenten weg te sturen.

* Omdat aan deze Tweede Kamerverkiezingen bijzonder veel partijen meedoen, zijn alleen die partijen die half december op meer dan één zetel in de Ipsos-peiling stonden uitgenodigd om het Regenboog Stembusakkoord te tekenen. Partijen als VNL, Forum voor Democratie en de Vrijzinnige Partij voldoen niet aan dat criterium, wat niet betekent dat zij voor of tegen de maatregelen uit het stembusakkoord zijn.

[Bron: COC NL – Foto ondertekenaars Regenboog Stembusakkoord: Anja Robertus]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , , , , , , ,