Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Lot transgenderwet in handen VVD

17 december 2013 -

De Senaatsfractie van de VVD beslist pas dinsdag of ze voor de nieuwe transgenderwet van staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) zal stemmen. Dat bleek maandagavond tijdens een debat over de wet in de Eerste Kamer. Het lot van de transgenderwet ligt nu in handen van de liberalen.

PvdA, D66 en GroenLinks zegden maandagavond toe dat zij dinsdag vóór de wet zullen stemmen. De steun van de VVD is echter onmisbaar voor een meerderheid.

De VVD beloofde in het regeerakkoord, in haar verkiezingsprogramma en in COC’s Roze Stembusakkoord een spoedige invoering van de nieuwe transgenderwet.

Belofte maakt schuld

“We rekenen op de steun van de VVD, want belofte maakt schuld”, aldus Carolien van de Lagemaat (voorzitter Transgender Netwerk Nederland (TNN)) en Tanja Ineke (voorzitter COC Nederland (COC)).

De twijfel van de VVD-woordvoerder Anne-Will Duthler betreft vooral de minimumleeftijd van 16 jaar waarop transgenders volgens de nieuwe wet hun geslachtsregistratie kunnen laten wijzigen van ‘vrouw’ in ‘man’ of andersom.

TNN en COC vinden de minimumleeftijd van 16 jaar voor aanpassing van de registratie volstrekt verantwoord. Transgenderjongeren mogen vanaf die leeftijd immers ook beginnen met een onomkeerbaar medisch veranderingstraject.

Bijbaantjes

“Bij bijbaantjes, in het openbaar vervoer en op schoolreis; ook jonge transgenders krijgen te maken met pijnlijke dagelijkse problemen als er in hun officiële papieren een ander geslacht staat dan waarin ze leven. De psychische last daarvan dragen ze vaak nog jaren met zich mee”, aldus Van de Lagemaat en Ineke. “De nieuwe wet verlost hen van deze problemen.”

In het actualiteitenprogramma Nieuwsuur van maandagavond komen jonge transgenders aan het woord over de dagelijkse problemen die ze ondervinden door de huidige wetgeving.

Als de Senaat wil dat de minimumleeftijd voor wijziging van de geslachtsregistratie wordt verhoogd, leidt dat tot een forse vertraging. Er zou dan een nieuwe wet bij de Tweede Kamer moeten worden ingediend, want de Eerste Kamer kan wetten niet wijzigen.

De transgenderwet regelt dat transgenders op eenvoudige wijze de geslachtsregistratie in hun paspoort en andere officiële documenten kunnen laten wijzigen. Daarvoor volstaat straks een deskundigenverklaring en een melding bij de burgerlijke stand.

Nu moeten transgenders zich eerst laten steriliseren, lichamelijk laten aanpassen en rechterlijke toestemming vragen voordat de vermelding ‘vrouw’ in hun paspoort kan worden vervangen door ‘man’ of andersom. Mensen leven daardoor vaak jarenlang met officiële documenten waarin een ander geslacht staat vermeld dan het geslacht waarin ze leven.

*Lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders

[Bron: COC NL/TNN – Foto VVD-senator Duthler en COC-voorzitter Ineke: Geert van Tol Fotografie]

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek, Transgender
Tags:
, , , , , , , , , , , , , ,