Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Meer dan Gewenst ‘voorzichtig positief’ over gelekte nieuws regeerakkoord

9 oktober 2017 -

Meer dan Gewenst is voorzichtig positief over het gelekte nieuws uit het regeerakkoord. Daaruit blijkt dat de uitvoering van het rapport van de Staascommissie Herijking Ouderschap een ‘vrije kwestie’ zal zijn.

In het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie komen punten terug die in COC’s Regenboog Stembusakkoord staan dat eerder door D66 en VVD is ondertekend. Onder meer over meerouderschap, waardoor meer dan twee personen ouderschap en ouderlijk gezag over een kind kunnen krijgen. Afgesproken is dat het een vrije kwestie wordt, zodat CDA en ChristenUnie niet voor het voorstel hoeven te stemmen, maar ook geen blokkades opwerpen.

Proces hoeft geen maanden te duren

“Uiteraard moet goed gekeken worden hóe een en ander ingevoerd kan worden, maar dat proces hoeft natuurlijk geen maanden te duren”, aldus voorzitter Jelle Martens van Meer dan Gewenst.

Als dit gelekte nieuws bewaarheid wordt, zou dit veel kunnen betekenen voor de vele meeroudergezinnen. Ook voor draagmoederschap dat eindelijk gewoon mogelijk gemaakt zou worden in Nederland. Dat zou geweldig nieuws zijn voor homo, maar zéker ook voor hetero-wensouders.

“Maar laten we eerst maar eens zien wat de afspraken concreet zijn”, zegt Martens.

Stichting Meer dan Gewenst

Meer dan Gewenst is de Nederlandse belangenorganisatie voor roze ouderschap. De stichting zet zich in voor LHBTI’s die een gezin wensen of hebben. De website is het platform waar LHBTI’s met een kinderwens in contact komen met andere roze wensouders of donoren.

[Bron/Illustratie: Meer dan Gewenst]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Politiek
Tags:
, , , , , , ,