Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Minister belooft geweld tegen transgender personen aan te pakken

20 november 2018 -

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft vanochtend het rapport van Transgender Netwerk Nederland (TNN) Overal op je hoede in ontvangst genomen. Uit dit rapport blijkt dat geweld tegen transgender personen in Nederland 2 tot 7 keer vaker dan gemiddeld voorkomt. Actie is hard nodig, dat vindt ook minister Grapperhaus.

Uit Overal op je hoede blijkt dat transgender personen 7 keer zo vaak mishandeld of daarmee bedreigd worden, 10 keer zo vaak slachtoffers zijn van cyberpesten en 4 keer zo vaak slachtoffer van huiselijk geweld. Van het meeste geweld wordt geen aangifte gedaan of melding gemaakt. Trans personen hebben weinig vertrouwen in de politie.

Op 24 april nam de Tweede Kamer een motie aan voor een actieplan tegen anti-LHBTI-geweld. Tot op heden is daar nog niets mee gebeurd. “Er is meer dan een half jaar geleden een actieplan beloofd, maar dat komt er maar niet. Nu zeggen we: kijk hier zijn de cijfers, het is niet meer te ontkennen, maak meer haast!”, aldus TNN-voorzitter Brand Berghouwer in gesprek met de minister.

De minister was geraakt door de ervaringen die transgender personen dinsdagochtend met hem deelden en hij wil actie ondernemen. Grapperhaus geeft aan dat het bitter is dat trans personen die hun nek uitsteken en aangifte doen van geweld daarvan een nare smaak in hun mond houden vanwege een onheuse bejegening, of omdat hun zaak niet in behandeling wordt genomen. Zaken zouden snel moeten worden doorgeleid naar specialisten.

De minister zei na te willen denken over gespecialiseerde rechercheurs voor discriminatiezaken, net zoals die bestaan bij zedenzaken. De minister stuurt het rapport Overal op je hoede naar de Tweede Kamer en zegt toe snel stappen te zullen zetten met het actieplan tegen anti-LHBTI-geweld.

“Het was een goed gesprek. We kijken met belangstelling uit naar de acties van de minister”, zegt Brand Berghouwer. “Hopelijk wordt er nu meer vaart achter gezet”.

’s Middags overhandigden slachtoffers en LHBTI-activisten tijdens een demonstratie van COC Nederland en #IKBENHETZAT een petitie aan de Kamer. Daarin worden minister Grapperhaus en de Kamer opgeroepen om in actie te komen tegen anti-LHBTI-geweld.

[Bron & Foto aanbieding rapport: TNN]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Politiek, Transgender
Tags:
, , , , , , , , ,