Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Minister Leers verbetert LHBT-asielbeleid

13 september 2012 -

Demissionair minister Leers (Asiel) komt met verduidelijkingen van het asielbeleid voor lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders (LHBT’s), zo liet hij op donderdag 13 september weten tijdens een gesprek met Koen van Dijk, Sabine Jansen en Philip Tijsma van COC Nederland.

Zo gaat de minister in het asielbeleid expliciet verduidelijken dat ook asielzoekers die pas later voor hun seksuele voorkeur of genderidentiteit uitkomen, voor asiel in aanmerking komen. Voor deze verduidelijking heeft het COC lang gepleit.

Uit angst of schaamte komen LHBT-asielzoekers vaak pas geruime tijd na aankomst in Nederland uit de kast. Uit onderzoek van COC Nederland en de Vrije Universiteit blijkt dat dergelijke asielverzoeken regelmatig worden afgewezen, omdat de asielzoeker geacht wordt zijn volledige relaas aan het begin van de procedure te doen.

Het COC wees de minister tevens op het feit dat er volgens het onderzoek van COC en VU de afgelopen jaren LHBT-asi

elzoekers ‘terug de kast in’ gestuurd werden. In het oordeel over hun asielverzoek werd dan gewezen op de mogelijkheid om de seksuele voorkeur of genderidentiteit in het land van herkomst te verbergen of geheim te houden. Leers gaf aan dat, wanneer dergelijke gevallen zich opnieuw zouden voordoen, hij ze afzonderlijk wil bezien.  

Verder zal de minister op verzoek van het COC de gevolgen onderzoeken van een LHBT-maatregel uit het Italiaanse asielbeleid. In dat land krijgen LHBT’s uit landen waar homoseksualiteit of homoseksuele handelingen strafbaar zijn in beginsel altijd asiel. Het COC wil dat deze maatregel ook in Nederland wordt geïntroduceerd.

Het COC sprak tenslotte met Leers over invoering van een pakket maatregelen om de veiligheid van LHBT’s in asielzoekerscentra te vergroten. Over dat pakket werd eerder dit jaar overeenstemming bereikt. LHBT’s krijgen in asielzoekerscentra relatief vaak te maken met discriminatie en bedreiging door medebewoners.

[Bron & Foto: COC NL]

zp8497586rq
Categorie:
Politiek
Tags:
,