Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Ministerraad stemt in met afschaffing enkele-feitconstructie

13 mei 2015 -

De zogeheten enkele-feitconstructie wordt geschrapt uit Algemene wet gelijke behandeling. De ministerraad heeft ingestemd met het voordragen van een initiatiefwetsvoorstel hiertoe voor bekrachtiging door de Koning. COC Nederland heeft jarenlang gepleit voor de afschaffing en is verheugd dat de nieuwe wetgeving waarschijnlijk per 1 juli a.s. in werking treedt.

Daarmee is nu helder dat ook in het bijzonder onderwijs een leraar niet mag worden ontslagen en een leerling niet mag worden geweigerd of weggestuurd vanwege de seksuele gerichtheid.

Dit initiatiefwetsvoorstel van D66, VVD, PvdA, SP en GroenLinks werd op 10 maart 2015 met een ruime meerderheid aanvaard door de Eerste Kamer. Op 27 mei 2014 was het eveneens met een ruime meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer.

COC heeft jarenlang gepleit voor de afschaffing van de enkele-feitconstructie. Daarvoor werd bijvoorbeeld in 2009 een online-petitie gestart, die door zo’n 30.000 mensen werd ondertekend. De afschaffing was ook een onderdeel van COC’s Roze Stembusakkoord dat in 2012 werd gesloten

Met het verdwijnen van de enkele-feitconstructie wordt door het kabinet uitvoering gegeven aan een belangrijk voornemen in het Regeerakkoord en gehandeld conform de Europese kaderrichtlijn gelijke behandeling. Tijdens het debat in de Eerste Kamer noemde minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dit namens het kabinet een belangrijk symbolisch moment. Hij kondigde aan om de nieuwe wet bij de eerste mogelijkheid in werking te stellen, op 1 juli aanstaande.

Volgens de huidige wet mag een onderwijsinstelling op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag geen onderscheid maken op grond van het enkele feit dat iemand homo- of biseksueel is. De tekst suggereert echter dat er bijkomende omstandigheden kunnen zijn op grond waarvan dat wel mag. Deze onduidelijkheid in de wet werd als discriminerend ervaren. Aan die onduidelijkheid komt nu een eind.

[Bron: Rijksoverheid – Foto ministerraad: CC-Premier Rutte]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Politiek
Tags:
, ,