Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Moreel appèl op staatssecretaris Dijkhoff rond veiligheid LHBT’s in azc’s

14 april 2016 -

Gemeenten, maatschappelijke organisaties en belangenbehartigers – waaronder het COC – maken zich zorgen om de veiligheid van LHBT’s in asielzoekerscentra. Ondanks de goede wil van het COA lijken verschillende knelpunten in de opvanglocaties die veiligheid in de weg te staan. Daarom doen deze partijen een moreel appèl op staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) om COA-locaties beter te faciliteren. De tekst van het moreel appèl en de steunbetuigingen worden donderdag 14 april aan staatssecretaris Dijkhoff aangeboden.

Op 1 april jl. organiseerde Movisie een LHBT-congres voor lokale overheden en hun uitvoeringspartners. Daarbij kwam dit actuele vraagstuk aan bod: de veiligheid van LHBT’s in asielzoekerscentra. In de praktijk blijkt dat op de ene locatie veel aandacht wordt besteed aan kwetsbare groepen en meteen wordt ingegrepen bij pesten en intimidatie, terwijl het op andere locaties moet komen tot geweld alvorens er ingegrepen wordt. En wordt het probleem zelfs helemaal ontkend.

Juul van Hoof, LHBT-programmaleider van Movisie: “Tijdens het congres werd de urgentie door een grote diversiteit aan lokale overheden en uitvoeringspartners uit het hele land gevoeld. Daarom hebben we een gezamenlijk document opgesteld. We willen op deze manier een krachtig signaal afgeven aan staatssecretaris Dijkhoff.”

Moreel appèl

Lokale overheden en uitvoeringspartners zijn ervan overtuigd dat we in Nederland zo niet willen en moeten omgaan met mensen die huis en haard verlaten hebben voor een veilig bestaan. Ondanks voorzieningen die de Tweede Kamer heeft toegezegd voor LHBT-asielzoekers, beschikken veel COA-locaties hier nog niet over. De partijen die het moreel appèl ondertekend hebben, doen een appèl op staatssecretaris Dijkhoff om COA-locaties beter te faciliteren.

Samenwerken blijkt in de praktijk lastig

Samen met alle COA-locaties willen lokale overheden en uitvoeringspartners goed samenwerken om vrijheid en veiligheid te garanderen voor LHBT-asielzoekers. In de praktijk blijkt dit lastig en vaak onmogelijk. Met dit moreel appèl willen deze partijen een duidelijk signaal geven aan staatssecretaris Dijkhoff, waarin zij hun breed gedeelde zorg uiten.

Ondertekenaars

Diverse partijen hebben het moreel appèl ondertekend. De beleidsmedewerkers van drie gemeenten (Amersfoort, Nijmegen en Schiedam), landelijke organisaties als COC Nederland, IHLIA en Movisie en heel veel lokale maatschappelijke- en LHBT-organisaties en betrokkenen. Deze partijen waren aanwezig bij het LHBT-congres van Movisie op 1 april jl.

Het moreel appèl is terug te lezen op de Movisie-website.

[Bron: Movisie – Foto staatssecretaris Dijkhoff: Rijksoverheid.nl]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Politiek
Tags:
, , , , , , , , , ,