Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Nederlandse bedrijven steunen strijd voor Grondwetswijziging

30 juli 2021 -

Een groep bedrijven neemt tijdens Pride Week het initiatief om de strijd van het COC voor verankering van LHBTI-rechten in de Grondwet te steunen. Door te klikken op de Accept to Enter pop-up op hun site, kan je aangeven dat je discriminatie niet tolereert en de Grondwetswijziging steunt.

Artikel 1 van de Grondwet verbiedt discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht. Een expliciet grondwettelijk verbod op discriminatie van LHBTI personen ontbreekt echter. COC Nederland pleit al bijna 20 jaar voor een grondwetswijziging. Later dit jaar stemmen de Eerste en Tweede Kamer waarschijnlijk over zo’n grondwettelijk verbod.

Daarom starten Nederlandse merken en organisaties (waaronder GroenLinks, BNNVARA, AVROTROS en Mojo Concerts) tijdens de Pride Week van 31 juli t/m 8 augustus 2021 de Accept to Enter campagne. Door de Accept to Enter pop-up op hun websites te implementeren, vragen ze aandacht voor dit belangrijke onderwerp onder een breed publiek. Websitebezoekers krijgen de mogelijkheid om via de Accept to Enter pop-up aan te geven dat discriminatie, in welke vorm dan ook, niet getolereerd wordt.

Nederlanders onwetend over gelijke rechten als grondrecht

Nederlanders zijn zich er weinig van bewust dat de rechten van de regenbooggemeenschap niet goed verankerd zijn in de Grondwet. Maar liefst 62% is hier niet van op de hoogte. Driekwart (74%) vindt wel dat dit grondrecht wettelijk moet worden vastgelegd. Dit blijkt uit onderzoek van PanelWizard Direct onder ruim 1.200 Nederlanders.

De strijd om gelijke rechten is van essentieel belang omdat geen enkele andere wet met de Grondwet in strijd mag zijn. Alleen zo kunnen de verworven rechten waar de LGTBQIA+ gemeenschap hard voor heeft gestreden, zoals het opengestelde huwelijk, voor altijd worden beschermd. Wie er ook in Nederland aan de macht komt.

20 jaar lange strijd

Anne Stokvis, initiatiefnemer Accept to Enter en hoofdredacteur N=Content/N=5: “Pride gaat niet over merken, maar over mensenrechten. Rechten die zelfs in onze eigen Grondwet nog niet goed vastliggen. Met Accept to Enter willen we iedere organisatie oproepen om ook echt iets te betekenen in die bewustwording. Met deze campagne staan we massaal achter COC Nederland en zetten we al onze platforms in om de politiek te laten weten dat er wat ons betreft maar één antwoord mogelijk is: Accept.” De resultaten van de campagne worden na afloop door Accept to Enter aangeboden aan COC Nederland om hen te sterken in de strijd richting de politiek.

COC Nederland, de belangenorganisatie voor de regenboog gemeenschap: “Als COC strijden we al bijna 20 jaar voor verankering van onze rechten in de Grondwet. Bedrijven die nu hun steun uitspreken, kunnen ons helpen bij het laatste stapje. Samen zorgen we ervoor dat de regenboog gemeenschap ook over 50 of 100 jaar nog van haar zwaarbevochten rechten kan genieten. We willen de deelnemende organisaties dan ook hartelijk bedanken voor hun steun!” Lees hier meer  over de grondwetswijziging.

Over Accept to Enter

De Accept to Enter actie start tijdens de Pride Week  van 31 juli t/m 8 augustus 2021. Om mee te doen, kunnen bedrijven tijdens deze week de Accept to Enter pop-up op hun website installeren. Zo laten organisaties zien dat zij discriminatie tegen de LGTBQIA+ gemeenschap op geen enkele wijze tolereren en steunen zij het wetsvoorstel dat een verbod hierop wordt opgenomen in Artikel 1 van onze Grondwet. Tot nu toe nemen er twintig bedrijven deel aan de actie, waaronder GroenLinks, BNNVARA, AVROTROS, Mojo Concerts, Blink en Holland Casino. Accept to Enter is een initiatief van N=5, Dentsu, HPB, PanelWizard Direct en MainBrain. Kijk op www.accept2enter.nl voor meer informatie.

Categorie:
Algemeen, homepage, Politiek, Veiligheid
Tags: