Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Negen partijen ondertekenen Regenboog Stembusakkoord van Zuid-Hollandse COC’s

15 maart 2019 -

Vrijdag 15 maart ondertekenden negen partijen COC’s Regenboog Stembusakkoord Zuid-Holland – een initiatief van COC Haaglanden, COC Leiden en COC Rotterdam Rijnmond. Het akkoord werd getekend door CDA, Code Oranje, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, 50Plus en VVD.

In COC’s Regenboog Stembusakkoord Zuid-Holland hebben de negen partijen die het getekend hebben met de Zuid-Hollandse COC’s afgesproken LHBTI-acceptatie te gaan bevorderen ‘met beleid, budget en concrete acties’. Er komt o.a. beleid voor kwetsbare groepen, zoals jongeren, ouderen, biculturele LHBTI’s en transgender personen. Zuid-Holland zal ook concreet inhoud geven aan de voorbeeldrol die van een regenboogprovincie verwacht mag worden, door bijvoorbeeld de Verklaring van Dordrecht te tekenen, de regenboogvlag te hijsen op Coming Out Dag en burgers genderinclusief aan te spreken.

Regenboogprovincie

Op vrijdag 1 maart werd vanwege de Statenverkiezingen het Zuid-Hollandse Roze Verkiezingsdebat gehouden in het Haagse Dudok. Aan dat debat werd – naast de negen partijen die het akkoord nu getekend hebben – ook deelgenomen door Lokale Partijen Zuid-Holland, PVV en SGP.

Al tijdens dat debat maakten de deelnemende partijen afspraken om de acceptatie van LHBTI’s in Zuid-Holland te bevorderen en daarmee invulling te geven aan het predicaat ‘regenboogprovincie’. Dat is ook wel nodig, want Zuid-Holland is sinds april 2018 een ‘regenboogprovincie’, maar concreet beleid om dat waar te maken was er nog niet.

“Het enthousiasme van de partijen en de motivatie mee te werken aan acceptatie van LHBTI’s is aanstekelijk,” aldus Ingmar, secretaris van COC Rotterdam Rijnmond. “De politiek wil heel graag samenwerken en om daarbij te helpen is dit Regenboog Stembusakkoord door de Zuid-Hollandse COC’s opgesteld. Alle zeventien partijen die aan de verkiezingen meedoen zijn uitgenodigd om het akkoord aan te vullen en te ondertekenen. Van al deze partijen hebben negen partijen input geleverd.”

Voor meer informatie over de komende Statenverkiezingen – zie: Rainbowvote.NU.

[Bron/Illustratie/Foto: COC Leiden, COC Haaglanden, COC Rotterdam Rijnmond]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Categorie:
Politiek
Tags:
, , , ,