Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Nieuw beleid Russische LHBT-asielzoekers ‘stap in de goede richting’

6 augustus 2014 -

Het besluit van staatssecretaris Fred Teeven (Asiel) om van Russische LHBT-asielzoekers niet meer te verlangen dat ze bescherming hebben gezocht bij de Russische politie als in elkaar geslagen of gediscrimineerd worden, is volgens het COC ‘een stap in de goede richting’. “COC Nederland heeft voor deze beleidsaanpassing gepleit en we zijn dan ook blij dat het kabinet dit besluit nu genomen heeft”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke.

“Wat ons betreft mag het echter nog wel wat ruimhartiger”, vindt COC-voorzitter Tanja Ineke. “Voor Russische LHBT-asielzoekers zou hetzelfde beleid moet gelden als voor LHBT’s die uit Oeganda vluchten. Een LHBT-asielzoeker uit dat land krijgt in beginsel asiel, tenzij om de één van andere reden overduidelijk is dat de asielzoeker persoonlijk geen vervolging te vrezen heeft.”

De regering heeft in 2007 erkend dat LHBT’s uit landen waar homoseksualiteit strafbaar is, geen bescherming bij de politie van dat land hoeven te vragen. COC Nederland heeft er steeds voor gepleit dat dit ook moet gelden voor LHBT’s uit landen waar de politie homo- of transvijandig is. Het huidige besluit komt erop neer dat Nederland dit nu voor Rusland erkent: de Russische politie is homo/transfoob, en daarom is van hen geen bescherming tegen LHBT geweld te verwachten. Vanwege de Russische anti-homowet is het waarschijnlijk zelfs gevaarlijk voor LHBT’s om zich bij de politie te melden.

Staatssecretaris Fred Teeven baseert zijn nieuwe beleid op een nieuw ambtsbericht over de Russische Federatie, waarin staat dat de politie geen aangiften van LHBT’s opneemt of daar steeds minder toe bereid is. In het ambtsbericht wordt geconstateerd dat de intolerantie tegenover LHBT’s onder de bevolking en bij overheidsdiensten is toegenomen en dat daarmee de positie van LHBT’s verder is verslechterd.

COC Nederland heeft de afgelopen jaren acties gevoerd tegen mensenrechtenschendingen in Rusland, waaronder m.n. de Russische anti-homowet – zie foto – en voor de bescherming van Russische LHBT’s en hun organisaties. Het COC onderhoudt daarover nauwe contacten met Russische LHBT-activisten en LHBT- en mensenrechtenorganisaties en steunt hen door het Pride Fonds van COC Nederland en Amnesty International.

Zie voor meer informatie:

[Bron: COC NL & Tweede Kamer – Foto Regenboogvlag Poetin-actie 2013: Geert van Tol Fotografie]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , , ,