Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Nieuw LHBTI-emancipatiebeleid is ambitieus, maar nog weinig concreet

19 november 2022 -

Het nieuwe LHBTI-emancipatiebeleid van minister Dijkgraaf is ambitieus. Op het gebied van onder meer veiligheid, onderwijs en wetgeving ontbreken echter nog concrete maatregelen. Het COC roept het kabinet op om haast te maken met uitvoering van het Regenboog Stembusakkoord.

‘We zijn blij met de ambitie van de minister’, reageert COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘Nu gaat het om doorpakken. Zorgen voor concrete maatregelen zodat LHBTI+ personen beter wettelijk beschermd worden en zich veiliger voelen op straat, op school en elders.’

Minister Dijkgraaf wil ‘een land waarin iedereen zichzelf kan zijn’, zo stelt hij in de Emancipatienota 2022-2025 die op vrijdag 18 november verscheen. Hij ziet het als taak van de regering om drempels weg te nemen en een ‘cultuurverandering’ teweeg te brengen.

De minister hecht aan een intersectionele aanpak van emancipatie, met oog voor de optelsom van ongelijke kansen waarmee bijvoorbeeld zwarte transvrouwen of oudere LHBTI+ personen te maken kunnen krijgen. Er is veel aandacht voor de positie van bi+ personen op de werkvloer en in de zorg, en voor de risico’s van artificiële intelligentie voor LHBTI+ gelijkheid. Het Regenbooggemeentebeleid, dat emancipatie op lokaal niveau stimuleert, wordt voortgezet.

Veel maatregelen uit COC’s Regenboog Stembusakkoord ontbreken echter in de nota. Dat akkoord werd in maart 2021 getekend door tien politieke partijen. Het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie bepaalt dat het Regenboogakkoord wordt uitgevoerd.

Er ontbreken echter veel beloofde maatregelen tegen geweld uit het Regenboogakkoord. Voor de Roze in Blauw teams bij de politie wordt, anders dan beloofd, nog altijd geen extra tijd en geld uitgetrokken. Dat betekent dat deze agenten de ondersteuning van de LHBTI+ gemeenschap in hun vrije tijd moeten doen. Er worden in heel Nederland slechts vier discriminatierechercheurs aangesteld voor de bestrijding van alle discriminatievormen. Ook komt er alleen een ‘inventarisatie’ van discriminatie op internet.  

Jaarlijks doen circa 2500 mensen melding of aangifte van geweld en discriminatie tegen LHBTI+ personen, terwijl er minder dan 10 daders worden veroordeeld.

In de nota ontbreken diverse maatregelen uit het Regenboogakkoord om acceptatie in het onderwijs te verbeteren. Zo is er nog altijd geen verbod op zogenaamde ‘identiteitsverklaringen’ waarmee religieuze scholen LHBTI+ personen afwijzen. De kerndoelen voor het onderwijs zijn nog niet aangescherpt om afwijzing door scholen te voorkomen.

Verder wordt in de nota weinig nieuwe wetgeving aangekondigd. Er komen wel diverse initiatieven uit de Tweede Kamer. Zo werken GroenLinks en ChristenUnie aan een wetsvoorstel om discriminerend geweld zwaarder te bestraffen. D66, VVD, PvdA, GroenLinks, SP en PvdD schrijven een voorstel om zogenaamde ‘LHBTI+ genezing’ strafbaar te stellen.

Nederland staat momenteel op de dertiende plaats in Europa van landen die LHBTI+ mensenrechten goed geregeld hebben.     

In het Regenboogakkoord werd verder beloofd dat er wetgeving komt om meeroudergezinnen beter te beschermen. De Emancipatienota meldt dat een interdepartementale werkgroep momenteel in kaart brengt hoe meerouderschap – en gezag in toekomstige wet- en regelgeving kan worden geborgd. Voor de zomer van 2023 komt daarover meer duidelijkheid.

Bron: COC Nederland – Beeld: Minister Dijkgraaf van OCW en Emancipatie (foto: Rijksoverheid)

Categorie:
Algemeen, homepage, Politiek
Tags: