Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Nijmeegse Politieke Avond stap vooruit voor LHBT-asielzoekers Heumensoord

19 februari 2016 -

Een wekelijks casusoverleg over de veiligheid van LHBT-asielzoekers in de noodopvang Heumensoord waaraan COA, COC, politie en de gemeenten Nijmegen en Heumen deelnemen: dat is het concrete resultaat van de Politieke Avond van woensdag 17 februari in het Nijmeegse stadhuis. De instelling van dit casusoverleg is een stap vooruit in de belangenbehartiging van bedreigde LHBT-asielzoekers.

De bedoeling van het wekelijks casusoverleg is de signalen van onveiligheid van LHBT-asielzoekers die COA, politie en COC Nijmegen bereiken in een vroeg stadium bij elkaar te brengen. Zo kan in overleg bekeken worden welke acties het beste ondernomen kunnen worden om de veiligheid van de LHBT-asielzoekers te waarborgen. In die gevallen waarin psychische problematiek aan de orde is zal op afroep een GGZ-deskundige aanschuiven.

Waakhond

COC Nijmegen is blij met het instellen van het casusoverleg, omdat daarmee alle meldingen op tafel komen en het COC daarover direct met het COA kan overleggen. Wel is het zaak dat daarbij ieders rol goed in het oog wordt gehouden, zegt Thomas van der Sande, coördinator van Team Heumensoord van COC Nijmegen. “Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid. Wij zijn de waakhond, de belangenbehartiger van de LHBT-asielzoekers. Tegelijkertijd spreken we onze grote waardering uit voor de betrokkenheid van de gemeente Nijmegen bij dit thema en zien we hierin ook een kans om de positie van LHBT-asielzoekers in de noodopvangen te versterken in toekomstig beleid.”

Tijdens de inspraakronde van de Politieke Avond van de gemeente Nijmegen was die positie van LHBT-asielzoekers in de noodopvang Heumensoord wederom een van de besproken thema’s. Van der Sande beklemtoonde namens het COC de noodzaak van veilige opvang voor LHBT-asielzoekers die daar behoefte aan hebben en het aanstellen van een COA-vertrouwenspersoon in de noodopvang Heumensoord. Dit mede naar aanleiding van het vorige week verschenen rapport van het College van de Rechten van de Mens, dat onder meer hiertoe aanbeveelt.

Safe places

Tijdens de raadsvergadering maakte wethouder Bert Frings duidelijk dat de gemeente Nijmegen afspraken gemaakt heeft met het COA over veilige opvang van bedreigde LHBT-asielzoekers. Die kunnen binnen de noodopvang Heumensoord een andere plek krijgen of overgeplaatst worden naar een opvanglocatie van het COA elders in het land, maar voortaan ook een safe place krijgen buiten COA-verband. Dat kan bijvoorbeeld een crisisplaats zijn van een van de Nijmeegse zorginstellingen.

Ook zal de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls een krachtig signaal geven aan COA en staatssecretaris Dijkhoff (Asiel) om ervoor te zorgen dat asielzoekers een duidelijk toekomstperspectief geboden wordt. Door onduidelijkheid over het verloop en de tijdsduur van de asielprocedure ontbreekt dit perspectief nog, wat leidt tot onvrede en frustratie bij de bewoners van de noodopvang.

[Bron: COC Nijmegen – Foto Asielzoekers: CC-Dienst Voorlichting]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Politiek
Tags:
, , , , , , , , ,