Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Ook PvdA voor verbod LHBT-discriminatie in Grondwet

30 juli 2015 -

Ook de PvdA wil een expliciet verbod op LHBT-discriminatie in de Grondwet. PvdA-emancipatiewoordvoerder Keklik Yücel maakte donderdag bekend dat haar partij het pleidooi daartoe van het COC omarmt. Ook wil de partij een verbod op transgenderdiscriminatie in de Algemene Wet Gelijke Behandeling.

Keklik Yücel: “In Nederland zijn we al een heel eind gekomen als het gaat om de rechten van LHBT’s. Maar het is zwaarbevochten, en deze strijd verdient volledige erkenning van gelijke rechten. Hoe kun je duidelijker zeggen dat discriminatie van LHBT’s niet wordt geaccepteerd dan door het op te nemen in artikel 1 van onze Grondwet.”

Een Grondwetswijziging vergt tijd, aldus de PvdA, maar wat die partij betreft wordt snel nieuw leven geblazen in een eerdere initiatiefwet van deze strekking en worden de komende tijd juridische mogelijkheden en struikelblokken onderzocht.

Transgenderdiscriminatie

Daarnaast roept Yücel minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) op om specifiek de positie van transgenders te verankeren in de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB). Yücel vindt het de hoogste tijd voor het opnemen van een expliciet verbod op discriminatie wegens genderidentiteit en -expressie in de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB). In die wet zijn de rechten van homo’s al wel geregeld.

Yücel: “Transgenders vragen als het om de arbeidsmarkt gaat om speciale aandacht; uit onderzoeken blijkt dat transgenders tot wel vier keer vaker werkloos of arbeidsongeschikt zijn. De PvdA vindt deze wetswijziging noodzakelijk voor een stevigere juridische bescherming van transgenders op de arbeidsmarkt.”

Het College voor de Rechten van de Mens gaf eerder ook al aan dat deze wetswijziging vanuit het oogpunt van bewustwording voor zowel transgenders als de samenleving als geheel wenselijk is.

Ook COC Nederland en TNN pleiten al een aantal jaar voor een verbod op transgenderdiscriminatie in de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Wat het COC betreft wordt zo’n verbod onderdeel van een nieuw Roze Akkoord met regering en parlement, in navolging van het Roze Stembusakkoord uit 2012.

Yücel: “De strijd van LHBT’s voor acceptatie is er een van de lange adem, Elke dag weer wordt die acceptatie, ook in ons land, nog bevochten. Ze worden bijvoorbeeld nog veel te vaak fysiek of verbaal aangevallen. Gewoon om wie ze zijn. De PvdA blijft die strijd waar nodig ondersteunen en samen voeren. Met de vervolmaking van de rechten van LHBT’s brengen we ons ideaal weer dichterbij van een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en het beste van zijn leven kan maken.”

De PvdA vaart ook dit jaar weer mee tijdens de Canal Parade van de Amsterdam Gay Pride. Aan boord onder andere minister Ronald Plasterk en speciaal te gast is stichting Orpheus, vertegenwoordigd door hun ambassadeur Henny Huisman. Orpheus is een landelijke vereniging voor hulpverlening bij homo/biseksualiteit in man/vrouw-relaties. Naast minister Plasterk zijn ook fractievoorzitter van de Eerste Kamer Marleen Barth en Tweede Kamerleden Henk Nijboer, Astrid Oosenbrug en Duco Hoogland van de partij.

[Bron: COC NL/PvdA – Foto Canal Parade 2013, met in het midden Keklik Yücel: CC-PvdA]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Politiek
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , ,