Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren

2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Politieke standpunten over Roze Ouderschap

19 mei 2014 -

Stichting Meer dan Gewenst heeft in de aanloop naar de Europese verkiezing op 22 mei de grote politieke partijen gevraagd naar hun standpunten over diverse thema’s rondom Roze Ouderschap. Voor het onderzoek werkte het de stichting samen met de Universiteit van Amsterdam (UvA).

De vragenlijst is ingevuld door D66, GroenLinks, PvdA, SP en 50Plus. CDA, CU/SGP, PVV en VVD hebben geen gehoor gegeven aan het verzoek de vragenlijst in te vullen. Van de partijen die de vragenlijst wel invulden worden de standpunten van Meer dan Gewenst het meest gedeeld door D66 en GroenLinks. Wat opvalt is dat partijen met sommige thema’s onvoldoende bekend zijn.

“Zo noemt de SP draagmoederschap mensenhandel. Dit geeft aan dat zij zich onvoldoende in dit thema hebben verdiept”, aldus Marc Faber van Stichting Meer dan Gewenst. Ook beschrijft de SP dat hoogtechnologisch draagmoederschap voor homostellen in Nederland mogelijk is, terwijl deze stellen nog steeds moeten uitwijken naar het buitenland. Daarnaast noemt de 50Plus meeroudergezag complex, terwijl er in Nederland zoveel meeroudergezinnen zijn die nu juist zelf allerlei complexe zaken moeten vastleggen omdat dit niet wettelijk geregeld is.

Alle partijen verwijzen naar de nieuwe Staatscommissie Herijking Ouderschap. Zij zal voor 1 mei 2016 een rapport uitbrengen over vraagstukken rond het juridisch ouderschap, het meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap. Met de komst van dit rapport hoopt Meer dan Gewenst dat partijen tegen die tijd een stuk beter geïnformeerd zullen zijn, voordat zij een standpunt innemen over belangrijke thema’s voor roze gezinnen.

Roze ouders hebben het in Europa niet in alle landen even makkelijk. In een groot aantal landen hebben homo’s en lesbo’s met kinderen met andere rechten te maken dan hetero-ouders.

“We moeten ons goed bedenken dat dit ook invloed heeft op Nederlandse homo-ouders”, aldus Faber. “Roze ouders die met hun kinderen binnen Europa op vakantie gaan, lopen in diverse landen het risico dat ze niet dezelfde zeggenschap over hun kinderen hebben als in Nederland. Bijvoorbeeld in het geval van een ziekenhuisopname. Maar ook is de weerstand tegen homo’s met een kinderwens in een aantal landen nog erg groot. Zie bijvoorbeeld de grootste demonstraties in decennia in Frankrijk tegen adoptie door homostellen. Nederlandse politici kunnen helpen om deze rechten van homo’s in Nederland ook in Europees verband te verbeteren”.

De volledige vragenlijst en reacties van de politieke partijen zijn terug te vinden op de website van Meer dan Gewenst.

[Bron: Meer dan Gewenst]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Politiek
Tags:
, , , ,