Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Regenboog Stembusakkoord in Dordrecht

8 maart 2018 -

In Dordrecht is op woensdag 7 maart het Regenboog Stembusakkoord ondertekend door alle Dordtse politieke partijen, met uitzondering van ChristenUnie-SGP. Dat gebeurde na afloop van het eerste regenboog verkiezingsdebat in de stad, georganiseerd door Dordrecht Pride.

In het Regenboog Stembusakkoord beloven de partijen zich in de komende raadsperiode in te zullen zetten voor LHBTI-emancipatiebeleid. Het gaat dan om zaken, zoals meer aandacht voor LHBTI’s bij sportclubs, voorlichting over seksuele en genderdiversiteit in het onderwijs, bestrijding van LHBTI-discriminatie op de werkvloer, bevorderen van de veiligheid en aandacht voor roze ouderen in woonzorgcomplexen.

ChristenUnie-SGP nam wel deel aan het Regenboogdebat, maar zette als enige partij niet haar handtekening onder het Regenboog Stembusakkoord. Gewoon Dordt deed dat wel, maar wel met de kanttekening dat het voor hen om een intentieverklaring en niet om een politiek akkoord gaat.

Het is voor de eerste keer dat er voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen in Dordrecht een Regenboog Stembusakkoord wordt getekend. Dordrecht Pride noemt de ondertekening door bijna alle politieke partijen daarom ‘een mijlpaal’.

Voor meer informatie over de komende gemeenteraadsverkiezingen, zie: Rainbowvote.NU.

[Bron: COC NL – Foto: Dordrecht Pride]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Politiek
Tags:
, ,