Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Regenboog Stembusakkoord getekend in Nijmegen

10 maart 2018 -

Vrijdag 9 maart tekenden 12 partijen het Nijmeegse Roze Stembusakkoord. In dat akkoord is afgesproken waar de partijen en de LHBTI-gemeenschap gezamenlijk werk van willen maken in de raadsperiode tot 2022. Het initiatief voor dit akkoord kwam van de gezamenlijke Nijmeegse LHBTI-beweging. De ondertekening vond plaats na afloop van het Nijmeegse Regenboogverkiezingsdebat ‘Regenboogstemmen Tellen’ in het Roze Huis.

Het Regenboog Stembusakkoord Nijmegen  2018 werd ondertekend door de lijsttrekkers van CDA, D66, Gewoon Nijmegen, GroenLinks, Ouderen Belangen Nijmegen, OPA/Hard voor Nijmegen, PvdA, Partij voor de Dieren, SP, Stadspartij De Nijmeegse Fractie, VVD en VoorNijmegen.nu. Partijen die niet ondertekenen zijn ChristenUnie en 50Plus.

Namens de Nijmeegse LHBTI-organisaties tekenen: COC Regio Nijmegen, LHBTI-jongerenorganisatie Dito!, Gay Sport Nijmegen, Lesbisch Archief Nijmegen, NNID (Nederlands Netwerk Intersekse/DSD – nationaal hoofdkantoor gevestigd in Nijmegen), Pride Photo Nijmegen, Stichting Roze Woensdag en Het Roze Huis Nijmegen.

De belangrijkste afspraken uit het akkoord zijn:

 • acceptatie van LHBTI-jongeren bevorderen;
 • genderinclusief beleid voeren;
 • sporten toegankelijker maken;
 • het LHBTI-merk ‘Nijmegen’ verder uitbouwen;
 • LHBTI-vluchtelingen zich thuis en veilig laten voelen;
 • de Roze Loper uitrollen naar de sociale wijkteams;
 • samen werken aan een veilige stad;
 • extra aandacht besteden aan transgender en intersekse personen;
 • hard blijven werken aan seksuele gezondheid: pilot hiv-preventiepil PrEP;
 • rekening houden met verscheidenheid aan samenlevings- en gezinsvormen;
 • beter faciliteren van de LHBTI-beweging.

Gelet op de brede steun vanuit de verschillende politieke partijen is de verwachting dat het nieuwe Nijmeegse coalitieakkoord of raadsprogramma de zin zal bevatten dat de komende vier jaar gewerkt zal worden aan de uitvoering van de afspraken uit het Regenboog Stembusakkoord. “Gezamenlijke doelen waaraan zowel de gemeente als de beweging in woord en daad gaan bijdragen”, zegt voorzitter Ap Willemsen van COC Regio Nijmegen.

[Bron: COC NL – Foto ondertekening: Pride Photo Nijmegen]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

Categorie:
Politiek
Tags:
, , ,