Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Regering, schaf geslachtsregistratie af!

17 juni 2015 -

COC Nederland roept de regering op om te luisteren naar het pleidooi van VVD, PvdA en COC om verplichte geslachtsregistratie af te schaffen. De Tweede Kamer debatteert op donderdag 18 juni over de kwestie met de ministers Van der Steur (Justitie) en Bussemaker (Emancipatie).

COC Nederland wil dat de regering nu snel doorpakt en verplichte geslachtsregistratie afschaft. Volgens het COC levert verplichte geslachtsregistratie problemen op voor veel transgenders, mensen met een intersekse-conditie* en mensen die zich niet duidelijk man of vrouw voelen. In totaal is dat een groep van ruim een half miljoen Nederlanders (1 op de 25 mensen).

“Verplichte geslachtsregistratie dwingt mensen in hokjes waarin ze zich niet altijd thuis voelen”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. “Voor veel transgenders en mensen met een intersekse-conditie leidt verplichte registratie tot dagelijkse problemen.”

Geslachtsregistratie door de overheid is volgens het COC ‘overbodig en achterhaald’. Het stamt uit een tijd dat vrouwen werden ontslagen als ze gingen trouwen en de overheid wilde voorkomen dat mannen met mannen trouwden en vrouwen met vrouwen”, aldus Ineke.

Dagelijkse problemen

Transgenders worden door geslachtsregistratie geconfronteerd met vernederende situaties bij de douane, de dokter, in de trein, bij het legitimeren en op talloze andere plekken, omdat de geslachtsregistratie in hun officiële documenten niet overeenkomt met het geslacht waarin ze leven. Mensen moeten in volle treinen aan de conducteur uitleggen dat ze transgender zijn en worden in het café belachelijk gemaakt als ze zich legitimeren bij het bestellen van een alcoholische consumptie.

Ouders van baby’s met een intersekse-conditie ervaren vaak juridische druk om geboorteaangifte te doen van een jongetje of een meisje. Dat kan er toe leiden dat ouders besluiten tot onnodige operaties om hun kindje meer op een jongetje of een meisje te laten lijken. Mensen met een intersekse-conditie, waarbij het geslacht verschilt van wat medici meestal onder ‘man’ of ‘vrouw’ verstaan, hebben daar vaak een leven lang last van.

In Australië en Nieuw-Zeeland en binnenkort ook in Malta is het mogelijk om de categorie ‘m’ of ‘v’ te laten doorhalen door middel van een ‘x’. In het Nederlandse rijbewijs wordt geen geslacht vermeld. Uit een recent onderzoek van de Nederlandse regering blijkt dat afschaffing van geslachtsregistratie niet op problemen stuit die onoplosbaar zijn.

COC Nederland pleit sinds 2012 voor afschaffing van verplichte geslachtsregistratie in officiële documenten zoals het paspoort. Het COC sprak de afgelopen tijd met diverse Tweede Kamerleden over de kwestie en stuurde brieven aan de regering en Tweede Kamer. Op dinsdag 16 juni 2015 bleek dat een Kamermeerderheid van VVD en PvdA voor afschaffing is; D66 en GroenLinks toonden zich hier al eerder voorstander van.

* Intersekse is een parapluterm voor diverse aangeboren condities, waarbij de ontwikkeling van het geslach verschilt van wat medici over het algemeen onder ‘man’ of ‘vrouw’ verstaan.

[Bron: COC NL – Foto paspoort: CC-B10M]

Zie ook:

de Volkskrant – Kamer wil af van genderregistratie op paspoort

De Helling – Geslachtsregistratie heeft weinig nut meer

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , , , ,