Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Roermond Regenboogstad

22 september 2016 -

De gemeente Roermond is sinds dinsdag 20 september regenboogstad. Hiertoe heeft wethouder Marianne Smitsmans de intentieverklaring ‘Lokaal emancipatiebeleid 2015-2017 lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT)’ van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW) ondertekend.

Daarmee is Roermond de 44e gemeente in Nederland en de 6e in Limburg. Door aan te sluiten bij de regenboogsteden werkt de gemeente Roermond aan het verder bevorderen van de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT-inwoners. “Want iedereen moet kunnen meedoen”, is het motto van wethouder Smitsmans.

Roermond wilde al eerder regenboogstad worden, maar dat verzoek werd afgewezen door het ministerie van OCW. Volgens het ministerie waren er teveel Limburgse regenboogsteden in vergelijking met de rest van het land. Volgens wethouder Smitsmans is het hoge aantal Limburgse regenboogsteden zowel een positief als een negatief signaal. Het laat volgens de wethouder zien dat er nog veel werk verricht moet worden in Limburg, maar dat gemeenten bereid zijn daar aan werken.

De ondertekening van de intentieovereenkomst vond plaats in ’t Café’ van de Jo Gerrishal, Achilleslaan 2a, in Roermond. Maandelijks organiseert Gonnie Perrée (roze oudere) hier bijeenkomsten van en voor roze ouderen (50+). In eerste instantie deed zij dit samen met de werkgroep ‘roze plussers’ van het COC en vanaf 2016 doet zij dit zelfstandig. Daarnaast is het COC ook gestart met een maandelijkse bijeenkomst voor roze ouderen in café ’t Brunke. De bijeenkomsten worden steevast druk bezocht en bieden de bezoekers de gelegenheid om zichzelf te kunnen zijn en om elkaar te ontmoeten.

Op Coming Out Dag (11 oktober) zal de binnenstad van Roermond versierd worden met regenboogvlaggen. Daarnaast werkt de gemeente nauw samen met het COC en middelbare scholen om voorlichting te geven.

Roermond heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de LHBT-emancipatie. Op zaterdag 14 april 1979 werd in Roermond een demonstratie tegen bisschop Gijsen gehouden waarmee het begrip Roze Zaterdag werd geboren.

[Bron: Gemeente Roermond, 1Limburg, TVEllef – Foto Roermond: CC-Daniël de Vries]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Politiek
Tags:
, , ,