Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen

2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Roze Stembusakkoord Gemeenteraadsverkiezingen Den Bosch

18 oktober 2014 -

De politieke partijen in Den Bosch hebben een Roze Stembusakkoord getekend. Dat gebeurde op vrijdagavond 17 oktober aan het einde van een Roze Verkiezingsdebat georganiseerd door COC Noordoost-Brabant. In Den Bosch worden vanwege recente gemeentelijke herindelingen op 19 november a.s. gemeenteraadsverkiezingen gehouden.

Het Roze Stembusakkoord is getekend door Bosch Belang, Bossche Groenen, Bossche Volkspartij, CDA, D66, GroenLinks, OPA, PvdA, SP en VVD. Alleen Rosmalens Belang heeft het akkoord niet ondertekend, omdat lijsttrekker Jos van Son vanwege privéomstandigheden halverwege het debat in de Stadsbibliotheek in Den Bosch moest verlaten. Het is onduidelijk op hij namens zijn partij alsnog zijn handtekening zal zetten.

In het Roze Stembusakkoord is afgesproken LHB-beleid te voeren op de volgende terreinen:

  • voorlichting op alle scholen in Den Bosch;
  • bevorderen van de veiligheid van LHBT’s;
  • training van professionals;
  • beleid voor roze ouderen;
  • bevorderen van een veilig sportklimaat;
  • monitoren en verbeteren van de opvang van LHBT-asielzoekers;
  • vastleggen van LHBT-rechten in stedelijke samenwerkingen;
  • ondersteunen van LHBT-initiatieven voor het bevorderen van LHBT-zichtbaarheid.

De politieke partijen concludeerden dat Den Bosch recent wel het initiatief Regenboogstad ondertekend heeft, maar dat er nog veel concreet beleid uitgevoerd moet worden om dat predicaat ook waar te maken. “Het tekenen van het Roze Stembusakkoord een stap in de goede richting”, zegt voorzitter Jan van Velthoven van COC Noordoost-Brabant.

[Bron: Dichtbij Den Bosch – Foto Roze Stembusakkoord Den Bosch: Facebook COC Noordoost-Brabant]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Politiek
Tags:
, , ,