Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Roze Stembusakkoord getekend in Deventer

7 maart 2018 -

Woensdag 7 maart tekende het merendeel van de politieke partijen in de Deventer Gemeenteraad het Roze Stembusakkoord. Daarnaast werd in de loop van de avond met een ruime raadsmeerderheid ingestemd met het initiatiefvoorstel ‘Deventer Divers’.

‘Deventer Divers’ is een voorstel ter versterking van het lokale diversiteitsbeleid en het anti-discriminatiebeleid dat door PvdA en GroenLinks is opgesteld in het afgelopen jaar. Volgens initiatiefnemers Rob de Geest (PvdA) en Ömer Melikoglu (GroenLinks) is dat beleid nodig, omdat ‘we er hard aan moeten blijven werken dat iedereen zich in Deventer thuis moet voelen en respectvol en gelijk behandeld wordt.”

Roze Stembusakkoord Deventer

Alle inwoners van Deventer horen zich prettig en veilig te voelen in de gemeente. Deventer is één van de Regenboogsteden van Nederland. Als Regenbooggemeente wil Deventer zich blijvend richten op de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van LHBTI’s.

De ondertekenaars van dit document vinden het belangrijk dat de bovengenoemde ambities en de doelstellingen ook in de komende bestuursperiode behouden blijven.

Voor Deventer zijn de belangrijkste punten:

  • jongeren moeten zich vrij en veilig voelen om lief te hebben wie zij willen;
  • de gemeente stelt zich als taak om de veiligheid te bevorderen, discriminatie aan te pakken en de aangiftebereidheid te vergroten;
  • kwetsbare groepen, zoals ouderen en nieuwkomers, krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben.

De ondertekenaars spreken af zich de komende raadsperiode in te blijven zetten voor het verduurzamen en herwaarderen van de Regenboogdoelen. De ondertekenaars geven aan landelijk te pleiten voor het behoud van Regenbooggelden en anders deze gelden voor eigen rekening te nemen, gekoppeld aan een plan met meetbare doelen.

Voor meer informatie over de komende gemeenteraadsverkiezingen, zie: Rainbowvote.NU.

[Bron: COC Deventer – Foto ondertekening: PvdA-Rob de Geest]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Politiek
Tags:
, , , , ,