Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Roze Stembusakkoord in Nijmegen

28 februari 2014 -

Op initiatief van de Nijmeegse LHBT-beweging is voorafgaand aan de komende raadsverkiezingen een Roze Stembusakkoord gesloten met een groot aantal Nijmeegse politieke partijen. Nijmegen is daarmee de eerste gemeente ooit waar dit gebeurt. Ook in Utrecht en Amsterdam wordt hierover gesproken, maar daar is men nog niet zo ver.

COC-Nijmegen-voorzitter Joris Blaauw stelt: “De afgelopen jaren hebben wij als Nijmeegse LHBT-beweging veel werk gemaakt van het vriendelijker maken en houden van Nijmegen voor transgenders, biseksuelen, homoseksuele mannen en lesbische vrouwen (LHBT). Wij doen dit onder meer door het organiseren van bijeenkomsten voor roze jongeren, ouderen, verstandelijk beperkten en door voorlichtingen  te geven op scholen (ruim 100 in 2013). Wij proberen daar zoveel mogelijk zelf middelen voor te genereren, door bijdragen van onze leden en inkomsten uit bijvoorbeeld benefieten, fondsenwerving en feesten. Om al deze activiteiten te kunnen blijven voortzetten is echter steun van Nijmeegse bedrijven, instellingen en sociaal-culturele organisaties nodig, maar ook van de gemeente Nijmegen”.

Daarom is ingezet op een Roze Stembusakkoord waarin zowel de politieke partijen als de LHBT-beweging aangeven waarop zij de komende jaren gezamenlijk willen inzetten. Gezamenlijke doelen waaraan zowel de gemeente als de beweging in woord en daad gaan bijdragen.

Martijn Exterkate van homojongerenorganisatie Dito vult aan: “De gemeente heeft de afgelopen jaren laten zien dat haar inzet het verschil kan maken. Zo is er veel werk gemaakt van het ondersteunen van het onderwijsproject SchoolsOUT: een succesvolle onderwijsmethode die inmiddels landelijk navolging krijgt. Daarnaast ondersteunt de gemeente via onder andere Tandem en Interlokaal projecten gericht op jongeren(-werkers) en allochtonen. Ook het feit dat er een gemeentelijke adviescommissie homo-/lesbisch beleid is, speelt een belangrijke rol in de continuïteit van het gemeentelijke roze beleid. Het is van belang voor de oudste roze stad van Nederland dat ondersteuning van deze zaken ook in de toekomst doorgaat.”

Op 28 februari is tijdens de verkiezingsavond Roze Stemmen Tellen het Roze Stembusakkoord ondertekend door de lijsttrekkers van GroenLinks, PvdA, D66, SP, VVD, CDA, Nijmeegse Fractie, OPA, Creatieve Partij Nijmegen, Gewoon Nijmegen en ONP/PSP. Partijen die niet ondertekenen zijn ChristenUnie, Verenigde Seniorenpartij en de Piratenpartij.

Joris Blaauw is verheugd over het afsluiten van het Roze Stembusakkoord: “Door de ondertekening politieke partijen en de LHBT-beweging laat zien zich eensgezind hard te willen maken voor een prettig en veilig roze Nijmegen.” Martijn Exterkate stelt verder “Met het ondertekenen van het Roze Stembusakkoord laten Nijmeegse partijen zien hoe belangrijk het is dat er een klimaat wordt gestimuleerd waarin LHBT’ers zichzelf kunnen zijn zonder gediscrimineerd of belemmerd te worden.” Gezien de brede steun vanuit de verschillende politieke partijen is de verwachting dat de afspraken uit het roze stembusakkoord zullen landen in het nieuwe Nijmeegse coalitieakkoord.

Belangrijkste afspraken uit het Roze Stembusakkoord: Jongeren en Onderwijs (continuering en uitbreiding project SchoolsOut), Transgenders (Actieplan Transgenders), Ouderen (roze ouderenbeleid met aandacht voor eenzaamheid, gezondheid en woonwensen), Zorg en welzijn (bevorderen Roze Lopers, keurmerk voor organisaties en instellingen die zich hard maken voor de positie van LHBT-bewoners en medewerkers), sport (bevorderen zichtbaarheid en acceptatie van LHBT’s in de sport) en het trotse roze rijk van Nijmegen (uitdragen van de trots op roze Nijmegen).

Zie ROZE STEMBUSAKKOORD NIJMEGEN

[Bron: COC Nijmegen – CC-J.M. Luijt]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

Categorie:
Politiek
Tags:
,