Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Schrap geen discriminatieverboden uit de Grondwet’

16 maart 2016 -

Laat het verbod op discriminatie wegens geslacht, ras, godsdienst, levensovertuiging en politieke gezindheid in de Grondwet staan. Die oproep doen acht organisaties op woensdag 16 maart in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer spreekt op 23 maart over discriminatiebeleid.

PvdA, D66 en GroenLinks werken momenteel aan een wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de Grondwet. Eén van de opties die daarbij zou worden overwogen, is het schrappen van alle verboden discriminatiegronden uit artikel 1.

Dat is ‘onacceptabel’, menen Atria, CIDI, het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), COC Nederland, het Humanistisch Verbond, Ieder(in), Vereniging voor Vrouw en Recht ‘Clara Wichmann’ en het Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT).

Het COC pleit er al langer voor om juist een expliciet verbod op LHBT-discriminatie toe te voegen aan artikel 1 Grondwet in plaats van gronden te schrappen. Want, in tegenstelling tot bijvoorbeeld geslacht, ras en godsdienst, staat er nu nog geen expliciet verbod op LHBT-discriminatie in artikel 1.

Eeuwen van vervolging

De organisaties herinneren de Kamerleden er in de brief aan dat joden, moslims, mensen met een niet-godsdienstige levensovertuiging, vrouwen, en mensen met een andere huidskleur al eeuwen worden geconfronteerd met discriminatie die kon uitlopen op vervolging of zelfs moord. De Grondwet is er om burgers hiertegen te beschermen, nu en in de toekomst. Daarom verbiedt de Grondwet sinds 1983 discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht.

Het schrappen van de non-discriminatiegronden maakt van artikel 1 een tandeloos artikel waarvan onduidelijk is wie het nog waartegen beschermt, vinden de briefschrijvers. Onduidelijkheid is volgens hen niet in het belang van diegenen die bescherming tegen discriminatie het meest nodig hebben.

De organisaties wijzen op de verschillende vormen van rechtsbescherming die expliciete vermelding in artikel 1 met zich meebrengt. Ze vinden dat ook de komende eeuwen voor wetgever, maatschappij en rechter volstrekt helder moet zijn dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook verboden is.

Het schrappen van de expliciet genoemde gronden gaat volgens de ondertekenaars van de brief voorbij aan de geschiedenis, het actuele maatschappelijk belang van een duidelijk wetsartikel en mogelijke toekomstige bedreigingen van het non-discriminatiebeginsel.

[Bron: Atria e.a. – Foto Artikel 1: COC NL]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , , , , , , ,