Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

SGP dreigt met intrekken steun kabinet

17 mei 2013 -

De SGP dreigt steun aan het kabinet in te trekken als ‘geestelijke vrijheden’ steeds verder onder druk worden gezet. Die waarschuwing kwam van SGP-parlementslid Elbert Dijkgraaf donderdag 16 mei tijdens het Verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer.

Volgens Dijkgraaf wordt het ‘steeds moeilijker’ om het kabinet te steunen als het dingen doet of laat gebeuren die ‘contrair zijn aan onze diepste overtuigingen en ons in het hart raken’. Volgens Dijkgraaf ‘gaat dat wrijven’ en daar moet een oplossing voor komen, want ‘anders gaat het echt een keer mis’.

De SGP steunde het kabinet (samen met ChristenUnie en D66) bij het Woonakkoord. Dijkgraaf liet weten dat de SGP zich zoals altijd ‘constructief’ op wil blijven stellen, maar wees ook op een aantal kwesties die dat voor de SGP moeilijk maken. De SGP’er noemde als voorbeelden enkele initiatiefwetsvoorstellen die in de Tweede Kamer zijn ingediend en binnenkort aan de orde komen, zoals Winkelsluitingswet (koopzondagbeleid), het schrappen van de enkele-feitconstructie in de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) en het weren van weigerambtenaren.

Dijkgraaf wees er op dat het vorige kabinet van premier Rutte er voor gekozen had om niet te polariseren en vroeg de premier wat de koers van zijn tweede kabinet is als het om dit soort kwesties gaat.

Premier Rutte gaf op die vraag geen direct, door er op te wijzen dat het om initiatiefwetsvoorstellen vanuit de Tweede Kamer gaat. Hij vroeg SGP’er Dijkgraaf daarom ‘te wachten op de nadere positiebepaling van het kabinet bij de behandeling van de verschillende wetsvoorstellen’. Omdat het zaken zijn die ‘in eerste instantie nu echt aan het parlement zijn’, wilde Rutte de opmerkingen dan ook vooral beschouwen als ‘een oproep aan de collega’s in de Kamer om rekening te houden met de wensen van in dit geval de SGP over niet-materiële onderwerpen’. Uiteraard zou ook het kabinet ‘de hele mix van politieke signalen betrekken’ in het eigen oordeel over de wetsvoorstellen – maar daar wilde de premier niet op vooruitlopen.

[Bron: Tweede Kamer – Verantwoordigingsdebat, 16 mei 2013]

 

 

Categorie:
Politiek
Tags:
, , , , , , ,