Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Sprankje hoop voor meeroudergezinnen

17 december 2019 -

Er is weer een sprankje hoop voor meeroudergezinnen die wachten op een regeling voor meerouderschap en -gezag. De Tweede Kamer wil dat minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) oplossingen gaat zoeken voor de knelpunten die een regeling voor meerouderschap in de weg zouden staan.

“Hierdoor rijdt de trein op weg naar meerouderschap en meeroudergezag verder”, aldus COC Nederland en Meer dan Gewenst in een reactie. “Die trein rijdt wat ons betreft veel te langzaam, maar hij is in elk geval niet tot stilstand gekomen of uitgerangeerd, en dat is winst.”

De Kamer stemde op dinsdag 17 december voor een voorstel van Vera Bergkamp (D66), Attje Kuiken (PvdA), Niels van den Berge (GroenLinks), Tobias van Gent (VVD) en Femke Merel van Kooten-Arissen. Daarin vragen de Kamerleden aan minister Dekker om te analyseren op welke wijze de veronderstelde knelpunten voor meerouderschap en –gezag kunnen worden weggenomen. Ze willen dat de minister de Kamer daarover nog voor de zomer van 2020 informeert.

Als knelpunten voor een meerouderschapsregeling beschouwt minister Dekker bijvoorbeeld dat voor meerouders en hun kinderen ook zaken als geboorteverlof, nabestaandenuitkering, wezenpensioen, kindgebonden budget en fiscaal voordelig schenken goed geregeld moeten worden. Volgens COC en Meer dan Gewenst tonen deze zaken juist aan hoe belangrijk een meerouderschapsregeling is, want dit lopen meeroudergezinnen nu allemaal mis.

Eerder werd al bekend dat derde en vierde ouders in de toekomst wel deelgezag kunnen krijgen, een beperkte vorm van ouderlijk gezag. COC en Meer dan Gewenst vinden echter dat deelgezag te weinig juridische bescherming biedt aan kind en ouders en dringen aan op een veelomvattende regeling van meerouderschap en meeroudergezag.

Het COC en Meer dan Gewenst pleiten al negen jaar voor een goede meerouderschapsregeling. In 2016 adviseerde ook de staatscommissie Herijking Ouderschap daartoe en op 7 maart 2017 beloofden acht politieke partijen – waaronder coalitiepartijen VVD en D66 – in COC’s Regenboog Stembusakkoord om hier snel werk van te maken.

[Bron: COC NL – Foto: Werry Crone]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

Categorie:
Jouw belangen, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , ,