Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Steun het verbod op ‘LHBTI-genezing’

11 maart 2022 -

Onlangs presenteerden zes politieke partijen een voorstel om zogenaamde ‘LHBTI-genezing’ te verbieden. Wij zijn blij met zo’n verbod. Jij kunt het voorstel voor een verbod steunen door vóór 28 maart een brief in te sturen. Hieronder lees je hoe, en vind je een voorbeeldbrief.

Op 14 februari presenteerden D66, VVD, PvdA, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren een wetsvoorstel om zogenaamde LHBTI-genezing – ofwel: conversiehandelingen – te verbieden. Samen met organisaties van gelovige LHBTI personen, zoals LKP en Maruf, pleiten wij al lang voor zo’n verbod. We zijn blij dat de zes partijen nu met een voorstel komen en steunen het voorstel met een brief.

Want zoals onze voorzitter Astrid Oosenbrug zegt: “jezelf zijn is geen ziekte, laat niemand je ooit wijsmaken dat je daarvan ‘genezen’ moet worden. LHBTI-genezing is een fabeltje, mensen gaan er aan kapot. Je bent goed zoals je bent.”

Er zijn in Nederland zeker vijftien aanbieders van conversiehandelingen. Volgens buitenlands onderzoek krijgt 3 tot 5 procent van de LHBTI-gemeenschap er mee te maken. Er is geen enkel deugdelijk onderzoek waaruit blijkt dat je met zogenaamde ‘conversiehandelingen’ iemands seksuele oriëntatie of genderidentiteit kunt veranderen. Wel blijkt uit onderzoek steeds weer hoeveel schade deze kwakzalverij aanricht, van jarenlange depressies tot zelfmoordgedachten.

Een petitie voor een verbod van activist Jacques Zonne werd in korte tijd ruim 5000 keer getekend.

Stuur zelf een brief en steun het verbod!

Vind jij ook dat er een verbod op conversiehandelingen moet komen? Je kunt het verbod steunen met een brief. De zes partijen organiseren de komende weken een internetconsultatie om te horen wat mensen van het voorstel vinden. Je kunt je brief HIER uploaden; HIER vind je meer informatie. Stuur je brief vóór 28 maart, want dan sluit de consultatie.

Je kunt natuurlijk precies schrijven wat je zelf wilt. Ter inspiratie vind je hieronder een voorbeeldbrief. Daarin noemen we ook enkele voorbeelden van punten die nog beter kunnen.

VOORBEELDBRIEF

Beste initiatiefnemers,

Wat goed dat jullie een wetsvoorstel indienen om zogenaamde ‘LHBTI-genezing’ – oftewel: conversiehandelingen – te verbieden. Ik spreek hierbij mijn steun uit voor zo’n verbod.

Ik vind het vreselijk dat dit soort kwakzalverij in Nederland nog steeds voorkomt. Jezelf zijn is geen ziekte, je bent goed zoals je bent.

‘LHBTI-genezing’ is een fabeltje. Er is natuurlijk geen enkel deugdelijk onderzoek waaruit blijkt dat je met zogenaamde conversiehandelingen iemands seksuele oriëntatie of genderidentiteit kunt veranderen. Wel blijkt uit onderzoek steeds weer hoeveel schade conversiehandelingen aanrichten, van jarenlange depressies tot zelfmoordgedachten.

Ik ben voor een zo breed mogelijk verbod dat slachtoffers daadwerkelijk en blijvend beschermt. Ik hoop dat jullie het voorstel daarom nog verder willen uitbreiden. Bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat het ook zonder voorwaarden geldt voor conversiehandelingen jegens slachtoffers van 18 jaar en ouder. En door te zorgen voor een langere verjaringstermijn dan 6 jaar, zodat slachtoffers die begrijpelijkerwijs lang doen over de verwerking van wat hen is aangedaan, ook nog een beroep  op het verbod kunnen doen.

Hartelijk bedankt voor jullie inzet voor een einde aan ‘LHBTI genezing’!

Met vriendelijke groet,

COC NL – Foto: SPLC

Categorie:
Algemeen, Gezondheid, homepage, Jouw belangen, Politiek
Tags: