Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Teeven overweegt einde verplichte geslachtsregistratie

21 maart 2013 -

Staatssecretaris Teeven (Justitie) overweegt om transgenders niet langer te verplichten zich als ‘vrouw’ of ‘man’ te laten registreren bij overheidsinstanties. Dat bleek donderdagavond tijdens een gesprek van COC Nederland met de staatssecretaris.  

Het zou betekenen dat er in documenten als geboorteakten en paspoorten in de toekomst niet meer altijd de aanduiding ‘vrouw’ of ‘man’ zal staan, als mensen zich vrouw noch man (of zowel man als vrouw) voelen.

COC Nederland dringt sinds 2011 aan op het vervallen van de verplichting om het geslacht als ‘vrouw of ‘man’ te laten registreren bij overheidsinstanties. Ook Transgender Netwerk Nederland is hier voorstander van.

‘Het is niet meer van deze tijd dat de overheid mensen in een hokje dwingt waarin ze zich niet thuis voelen,’  stelt COC-voorzitter Tanja Ineke. ‘Het geslacht van mensen hoort in een geëmancipeerde samenleving voor de overheid niet ter zake te doen.’

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau voelt 22 procent van de transgenders in Nederland zich noch vrouw, noch man, of zowel man als vrouw. Nederland kent naar schatting ruim 48.000 transgenderpersonen. Bij transgenders komt het geboortegeslacht niet, of niet helemaal, overeen met de zogenoemde genderidentiteit.

In Australië en Nieuw Zeeland is verplichte registratie als vrouw of man al afgeschaft. Daar kunnen transgenders, in plaats van de categorie ‘man’ of ‘vrouw’, bij de geslachtscategorie een ‘X’ laten invullen op overheidsdocumenten. Ook in landen als Nepal, India en het Verenigd Koninkrijk zijn dergelijke ontwikkelingen gaande.

Staatssecretaris Teeven zegde het COC toe dat hij de mogelijkheden tot afschaffing van de registratie als vrouw of man gaat onderzoeken en dat hij de Tweede Kamer vóór de zomer van 2013 over zijn plannen zal informeren.

In 2012 diende de staatssecretaris een wetsvoorstel in dat het voor transgenders eenvoudiger maakt om hun officiële geslachtsregistratie te laten wijzigen van vrouw in man of andersom. De Tweede Kamer debatteert in de week van 25 maart over dat voorstel.

Categorie:
homepage, Politiek, Transgender
Tags:
, , , , , , , ,