Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

TNN, NNID en COC eisen alsnog paspoort zonder geslachtsregistratie

21 januari 2019 -

LHBTI-belangenorganisaties TNN, NNID en COC eisen dat staatssecretaris Raymond Knops (BZK, CDA) en minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) alsnog komen met paspoorten zonder geslachtsregistratie voor een ieder die daaraan behoefte heeft. Knops informeerde de Tweede Kamer op maandag 21 januari dat het kabinet afziet van het voornemen om dit te regelen.

Knops zegde in oktober toe om het paspoort zonder geslachtsregistratie (met een ‘X’ op de plek van de geslachtsaanduiding) wettelijk mogelijk te maken. Dat gebeurde na een rechterlijke uitspraak en op aandringen van NNID, TNN en COC. Knops en Dekker vinden dat nu ‘prematuur’ en willen eerst internationale ontwikkelingen afwachten.

COC, TNN en NNID zijn boos over het besluit van Knops en Dekker. Ze roepen de partijen die COC’s Regenboog Stembusakkoord tekenden op om het kabinet op andere gedachten te brengen. Samen zijn deze partijen goed voor bijna 100 Kamerzetels, onder meer van coalitiepartijen VVD en D66.

UPDATE – 22 januari 2019 – D66-Kamerleden Vera Bergkamp en Monica den Boer hebben staatssecreratis Knops schriftelijke vervolgvragen gesteld vanwege zijn besluit om af te zien van een wettelijke regeling voor het paspoort zonder geslachtsregistratie. GroenLinks heeft aangekondigd daarover een Kamerdebat aan te vragen.

‘Onacceptabel’

“Het is onacceptabel dat het kabinet een rechterlijke uitspraak, het regeerakkoord en COC’s Regenboog Stembusakkoord naast zich neerlegt”, aldus de belangenorganisaties. “Knops en Dekker laten mensen die behoefte hebben aan een paspoort zonder geslachtsregistratie in de kou staan.”

“Waar is ‘Nederland gidsland’ gebleven?”, vragen NNID, COC en TNN zich af. “Als we ook bij de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht de internationale ontwikkelingen hadden afgewacht, dan was dat er misschien wel nooit gekomen.”

In landen als Malta en Nieuw-Zeeland bestaat het paspoort zonder geslachtsregistratie overigens al.

COC, TNN en NNID pleiten er lang voor dat iedere Nederlander die daar behoefte aan heeft, de geslachtsregistratie in het paspoort kan laten doorhalen met een ‘X’. Beperken van geslachtsregistratie werd genomen in COC’s Regenboog Stembusakkoord en het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Het kwam in een stroomversnelling toen de Rechtbank Roermond de wetgever op 28 mei 2018 opdroeg om wetgeving te maken. Dat gebeurde in de zaak van Leonne Zeegers die een ‘X’ in het paspoort wilde en door de rechter in het gelijk werd gesteld. Leonne kreeg haar paspoort op 19 oktober 2018.

Volgens NNID, TNN en COC is schrappen van de geslachtsaanduiding onder meer van belang voor intersekse personen, voor personen die zich niet thuis voelen in de categorie ‘man’ of ‘vrouw’ en voor iedereen die vindt dat de overheid niet aangaat ‘wat er in je ondergoed zit’. Circa 4 procent van de Nederlanders voelt zich niet thuis in de categorie ‘man’ of ‘vrouw’.

[Bron: COC NL-TNN-NNID – Foto staatssecretaris Knops: Rijksoverheid.nl]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , , , , ,