Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen

2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Tweede Kamer neemt Actieplan ‘T’ in ontvangst

9 februari 2016 -

Het CAOP en Transgender Netwerk Nederland (TNN) roepen de politiek op het Actieplan ‘T’ voor een toegankelijker arbeidsmarkt en politiek-bestuurlijke participatie van trans* personen te steunen. Vandaag is het plan in de Tweede Kamer overhandigd aan Agnes Wolbert, voorzitter van de Kamercommissie OCW.

Ook gaat het actieplan naar Jet Bussemaker als coördinerend minister voor emancipatie. Trans* personen zijn kwetsbaar in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Met zeven acties willen de initiatiefnemers de positie, zichtbaarheid en acceptatie van trans* personen in drie jaar tijd verbeteren. Morgen spreekt de minister over haar emancipatiebeleid met de Kamercommissie OCW.

Corine van Dun (voorzitter TNN): “Trans* personen krijgen gelukkig iets vaker positieve aandacht. Het televisieprogramma ‘Hij is een Zij’, trekt veel kijkers. Trans* personen kunnen sinds 1 juli 2013 hun geboorteakte gemakkelijker laten aanpassen. Een aantal gemeenten experimenteert met anoniem solliciteren. Maar echte aandacht ontbreekt nog. Onze actiepunten zijn samen met trans* personen geformuleerd.”

TNN-CAOP Petitie T-actieplan Tweede Kamer - 9 februari 2016 aanbieding

Zeki Arslan (adviseur Diversiteit van het CAOP – kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein): “Acties of maatregelen voor betere arbeidsmarktkansen zijn er nauwelijks terwijl juist economische zelfstandigheid de emancipatie bevordert. We vragen ook sociale partners mee te denken over vanzelfsprekende arbeidsmarktwensen binnen het bereik van Trans* personen te krijgen. Dat geldt eveneens voor de 42 zogenaamde ‘regenbooggemeenten’ die met minister Bussenmaker hebben afgesproken om de emancipatie te bevorderen.”

Armoedegrens

Trans* personen zijn vaak hoogopgeleid. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP, november 2012 ) blijkt dat relatief veel jongeren voortijdig een opleiding staken als zij in die periode in sociale of medische transitie gaan. Daardoor nemen hun kansen op werk, of werk passend bij hun talenten, drastisch af.

Trans* personen zijn vaker arbeidsongeschikt en hebben onvoldoende of geen inkomen uit werk. Uit het SCP-onderzoek blijkt ook dat bijna een derde van de daarin bevraagde trans* personen minder dan 1.000 euro netto per maand verdient. Een derde van de alleenwonenden heeft een inkomen van onder de armoedegrens. Trans* personen hebben het daarmee moeilijk in onze samenleving. Dat blijkt ook uit het onderzoek ‘Wel trouwen, niet zoenen’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (mei 2015). Elf procent van de Nederlanders staat negatief tegenover trans* personen.

Burgemeesters, wethouders en Kamerleden

Trans*personen vervullen nauwelijks bestuurlijke functies. Daarom is een actie gericht op het verhogen van hun politiek-bestuurlijke participatie.

Zeven acties

De acties benaderen ieder een aspect van een betere positie van de trans*persoon in onze samenleving. Belangrijk is het plan om onderzoek te doen naar de groep trans*migranten. Over deze groep is nauwelijks iets bekend. De acties zijn:

  1. Opbouwen arbeidsmarktnetwerken voor trans*personen;
  2. Onderzoek naar de positie van trans*zzp’ers;
  3. Goede praktijkvoorbeelden van werkgevers verspreiden;
  4. Onderzoek naar de aard en omvang van de groep trans*migranten;
  5. Verkenning van de mogelijkheden tot het invoeren van transitieverlof;
  6. Onderzoeken van mogelijkheden om de transitie en een succesvolle schoolcarrière te kunnen combineren;
  7. Vergroten van de politiek/bestuurlijke participatie van trans* personen.

[Bron/Foto’s: TNN/CAOP]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Politiek, Transgender
Tags:
, , , , , , , , , ,