Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Tweede ronde Grondwetswijzing van start

28 mei 2021 -

De tweede ronde van de Grondwetswijziging waarmee LHBTI-rechten worden verankerd in de Grondwet is gestart. In een brief roept COC Nederland, dat al bijna 20 jaar voor deze Grondwetswijziging pleit, de Tweede Kamer op om snel met het voorstel in te stemmen.

Volgens het COC is verankering van LHBTI-rechten in de Grondwet belangrijk voor vandaag, als opdracht aan de politiek om bijvoorbeeld geweld tegen LHBTI’s aan te pakken. Ook is het belangrijk voor de toekomst, als garantie dat we ook over vijftig of honderd jaar nog van onze zwaar bevochten rechten kunnen genieten.

Verankering van gelijke rechten van LHBTI’s in de Grondwet kan niet zomaar ongedaan worden gemaakt. Ook niet als de politieke of maatschappelijke wind in Nederland onverhoopt ooit zou draaien ten nadele van LHBTI personen, zoals bijvoorbeeld gebeurt in Polen en Hongarije.

Een Grondwetswijziging is een lange procedure. Het voorstel moet twee maal door de Eerste en Tweede Kamer worden aangenomen. In de tweede ronde, die plaatsvindt na verkiezingen, moeten beide Kamers met een twee-derde meerderheid vóór stemmen. In de eerste ronde kreeg het voorstel om LHBTI-rechten te verankeren brede steun: de Tweede Kamer stemde vóór met 124 van de 150 stemmen. Alleen PVV, SGP, Forum en Van Haga waren tegen. In de Eerste Kamer stemden 58 van de 75 Senatoren vóór.

De tweede ronde van de Grondwetswijziging ging op 20 mei van start met een schriftelijke vragenronde door de Tweede Kamer. Het COC riep de Kamer in een brief op om het voorstel snel aan te nemen en te verduidelijken dat ook de rechten van transgender- en intersekse personen door de Grondwet worden beschermd. 

COC Nederland pleit al bijna twintig jaar voor verankering van LHBTI-rechten in de Grondwet. Dat gebeurde onder meer tijdens Pride in Amsterdam, met een open brief in dagblad Trouw, spandoeken langs de grachten, een boot in de parade en de opening van het NOS Journaal. Verankering van LHBTI-rechten in artikel 1 van de Grondwet maakt ook onderdeel uit van COC’s Regenboog Stembusakkoord 2021.

Het wetsvoorstel dat de Kamer nu behandelt, wordt verdedigd door Alexander Hammelburg (D66), Laura Bromet (GroenLinks) en Habtamu de Hoop (PvdA). Zij nemen die taak over van Vera Bergkamp, Nevin Özütok en Kirsten van den Hul. Het oorspronkelijke voorstel werd in 2010 ingediend door Boris van der Ham, Naïma Azough en Anja Timmer.

[Bron: COC NL – Foto COC-boot Canal Parade 2019: Tom Knoflook voor COC NL]

Categorie:
Algemeen, homepage, Politiek
Tags: